خرید آپارتمان در شهرک باغمیشه تبریز

یک خوابه
طبقه سوم
یک خوابه / طبقه سوم
سه خوابه
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه سوم
1
دو خوابه / طبقه چهارم
یک خوابه / طبقه چهارم