خرید آپارتمان در شهرک امیرکبیر همدان

اکازیون
بنی_صدر دو خوابه / طبقه دوم

فروش واحد مسکونی ⭐️⭐️ ✅ متراژ : 108 ✅ سال ساخت : 1394 ✅ آسانسور : ندارد طبقه دو پله استاندارد ✅ پارکینگ : اختصاصی ⭐ ✅ تعداد طبقات : سه...

اکازیون
بنی صدر دو خوابه / طبقه دوم

گروه مشاورین ''املاک بزرگ قیاسوند" ❎❎ ⭐️⭐️ فروش واحد مسکونی ⭐️⭐️ ✅ متراژ : 108 ✅ سال ساخت : 1394 ✅ آسانسور : ندارد طبقه دو پله است...

بر بلوار امیرکبیر دو خوابه / طبقه دوم

❎ گروه مشاورین ''املاک بزرگ قیاسوند" ❎ ⭐️⭐️ فروش واحد مسکونی ⭐️⭐️ ✅ متراژ : 71 ✅ تعداد خواب : 2 ✅ سال ساخت : 1391 ✅ آسانسور : ند...

ویژه
بنی_صدر دو خوابه

فروش واحد مسکونی ⭐️⭐️ ✅ متراژ : 110 ✅ سال ساخت : 1399 ✅ آسانسور : دارد ✅ پارکینگ : اختصاصی ⭐ ✅ تعداد طبقات : چهار ✅ تعداد واحد : چه...

شهرک_امیرکبیر سه خوابه / طبقه سوم

❎ گروه مشاورین ''املاک بزرگ قیاسوند" ❎ ⭐️⭐️ فروش واحد مسکونی ⭐️⭐️ ✅ متراژ : 130 متر ✅ سال ساخت : 1394 ✅ آسانسور : دارد ✅ پارکینگ...

بنی_صدر دو خوابه / طبقه دوم

❎ گروه مشاورین ''املاک بزرگ قیاسوند" ❎ ⭐️⭐️ فروش واحد مسکونی ⭐️⭐️ ✅ متراژ : 110 ✅ سال ساخت : 1395 ✅ آسانسور : ندارد طبقه دوم با بهتری...

بنی صدر طبقه دوم

❎ گروه مشاورین ''املاک بزرگ قیاسوند" ❎ ⭐️⭐️ فروش واحد مسکونی ⭐️⭐️ ✅ متراژ : 110 ✅ سال ساخت : 1395 ✅ آسانسور : ندارد طبقه دوم با بهتری...

کوی_فردوس دو خوابه / طبقه سوم

⚜️گروه مشاورین ''املاک بزرگ قیاسوند" ⚜️ ⭐️⭐️ فروش واحد مسکونی ⭐️⭐️ ✅ متراژ : 98 ✅ آسانسور : دارد ✅ پارکینگ : دارد ✅ سال ساخت...

کوی_فردوس دو خوابه / طبقه سوم

⚜️گروه مشاورین ''املاک بزرگ قیاسوند" ⚜️ ⭐️⭐️ فروش واحد مسکونی ⭐️⭐️ ✅ متراژ : 100 ✅ آسانسور : دارد ✅ پارکینگ : دارد ✅ سال ساخت...

بنی_صدر دو خوابه / طبقه سوم

⚜️گروه مشاورین ''املاک بزرگ قیاسوند" ⚜️ ⭐️⭐️ فروش واحد مسکونی ⭐️⭐️ ✅ متراژ : 72 ✅ آسانسور : دارد ✅ پارکینگ : دارد ✅ سال ساخ...

شهرک امیر کبیر سه خوابه / طبقه سوم
شهرک امیر کبیر یک خوابه / طبقه اول
دو خوابه

❎ گروه مشاورین ''املاک بزرگ قیاسوند" ❎ ⭐️⭐️ فروش واحد مسکونی ⭐️⭐️ ✅ متراژ : 72 ✅ تعداد خواب : دو ✅ سال ساخت : 92 ✅ آسانسور :...

کوی فردوس دو خوابه

❎ گروه مشاورین ''املاک بزرگ قیاسوند" ❎ ⭐️⭐️ فروش واحد مسکونی ⭐️⭐️ ✅ متراژ : 85 ✅ تعداد خواب : دو ✅ سال ساخت : 96 ✅ آسانسور :...

کوی فردوس دو خوابه

❎ گروه مشاورین ''املاک بزرگ قیاسوند" ❎ ⭐️⭐️ فروش واحد مسکونی ⭐️⭐️ ✅ متراژ : 92 ✅ تعداد خواب : دو ✅ آسانسور : دارد ✅ پارکینگ :...