خرید آپارتمان در شهرک الوند همدان

دو خوابه / طبقه پنجم

فروش: آپارتمان ?کد: 3887 ?منطقه: شهرک الوند ?متراژ: 120 ?قیمت کل: 600 میلیون تومان ?قیمت هر متر: 5 میلیون وهزار تومان ?امکانات: 5طبقه 10واحد...

دو خوابه / طبقه سوم

?کد: ۳۷۲۴ ?منطقه: حافظ ?متراژ: ۹۲ ?قیمت کل: ۵۱۰میلیون تومان ?قیمت هر متر: ۵ میلیون و۵۰۰ هزار تومان ?امکانات: طبقه‌ی سوم، دوخواب، پارکینگ، بدون‌ا...

طبقه سوم

فروش: آپارتمان ?کد: ۳۷۶۹ ?منطقه: شهرک الوند ?متراژ: ۱۱۵ ?قیمت کل: ۵۵۲ میلیون تومان ?قیمت هر متر: ۴میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ?امکانات: ۵طبقه ۱۰...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان ?کد: ۳۷۷۰ ?منطقه: شهرک الوند ?متراژ: ۱۳۵ ?قیمت کل: ۵۹۴ میلیون تومان ?قیمت هر متر: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ?امکانات: ۷/۵طبقه...

دو خوابه / طبقه چهارم

?کد:349 ?آپارتمان فروشی:شهرک الوند ?متراژ:115 ?متری:4میلیون و500 ?قیمت کل:517میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:5 ?چند واحد:10 ?طبقه:4 ?سال ساخت:98...

دو خوابه

?کد: 1406 ?منطقه: شهرک الوند ?متراژ: 240 ?قیمت کل: 1میلیارد و 950 میلیون تومان ?قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان ?امکانات: 2/5طبقه، هرطبقه دوخ...

دو خوابه / طبقه دوم

?کد:420 ?آپارتمان فروشی:شهرک الوند ?متراژ:75 ?متری:4میلیون و300 ?قیمت کل:323میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:4 ?چند واحد:8 ?طبقه:2 ?سال ساخت:94 ?ا...

دو خوابه / طبقه دوم

?کد:419 ?آپارتمان فروشی:شهرک الوند ?متراژ:77 ?متری:4میلیون و 300 ?قیمت کل:331میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:4 ?چند واحد:8 ?طبقه:2 ?سال ساخت:97 ?...

دو خوابه / طبقه اول

?کد:418 ?آپارتمان فروشی:شهرک الوند ?متراژ:82 ?متری:4میلیون و500 ?قیمت کل:369میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:4 ?چند واحد:8 ?طبقه:1 ?سال ساخت:97 ?ا...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان ?کد: ۳۶۷۸ ?منطقه: شهرک الوند ?متراژ: ۹۲ ?قیمت کل: ۲۸۵میلیون تومان ?قیمت هر متر: _میلیون وهزار تومان ?امکانات: ۹۲متری طبقه سوم د...

دو خوابه / طبقه چهارم

?کد:349 ?آپارتمان پیش فروشی:شهرک الوند ?متراژ:115 ?متری:3میلیون و850هزار ?قیمت کل:440میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:5 ?چند واحد:10 ?طبقه:4 ?سال س...

دو خوابه

?کد:239 ?آپارتمان فروشی:شهرک الوند ?متراژ:115 ?متری:3میلیون و900هزار ?قیمت کل:445میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:5 ?چند واحد:11 ?طبقه:4 ?سال ساخت:...

یک خوابه / طبقه اول

?کد:41 ?آپارتمان فروشی:شهرک الوند ?متراژ:65 ?متری:2میلیون و800 ?قیمت کل:185 ?چندخواب:1 ?چندطبقه:3 ?چند واحد:5 ?طبقه:1 ?سال ساخت:94 ?امکانات:...

یک خوابه / طبقه اول

کدملک:26 قیمت متری:3 میلیون و200 هزار 7 واحد

دو خوابه / طبقه پنجم

کدملک:346 قیمت متری:3 میلیون و200 هزار 15 واحد 48 میلیون وام