خرید آپارتمان در شهرک الوند همدان

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5250 📌منطقه: شهرک الوند 📏متراژ: 85متر 💰قیمت کل:510 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون وهزار تومان 📦امکانات:4طبقه و12 و...

سه خوابه

فروش: اپارتمان 🔘کد:5245 📌منطقه:شهرک الوند 📏متراژ: 135و140 💰قیمت کل( 935(135متری .)(140متری (980)میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون وهزار توما...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5221 📌منطقه: شهرک الوند 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 552میلیون 500هزار تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و500هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش:اپارتمان 🔘کد:5202 📌منطقه: شهرک الوند 📏متراژ: 74 💰قیمت کل: 481میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و500هزار تومان 📦امکانات:4طبقه و12 واحد...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:5128 🔴آپارتمان فروشی:شهرک الوند 🔴متراژ:۱۴۵ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۹ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۸۷۰میلیون 🔴وام:...

دو خوابه / طبقه سوم

کد:5155 🔴آپارتمان فروشی:شهرک الوند 🔴متراژ:۷۵ 🔴سال ساخت:۹۳ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۶میلیون و ۸۰۰ 🔴کل قیمت:۵۱۰میلیون...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5049 📌منطقه: شهرک الوند 📏متراژ: 76 💰قیمت کل: 450میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و920هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5034 📌منطقه: شهرک الوند 📏متراژ: 60 💰قیمت کل: 300میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه 6 واحد، طبقه س...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4914 📌منطقه: شهرک الوند 📏متراژ: 73 💰قیمت کل: 394میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و400هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد،...

دو خوابه / طبقه ششم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4905 📌منطقه: شهرک الوند 📏متراژ: 93 💰قیمت کل: 495میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و300هزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 18واحد...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:68 🔴آپارتمان فروشی:شهرک الوند 🔴متراژ:۸۲ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۵ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۵میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۴۵۰میل...

دو خوابه / طبقه سوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4780 📌منطقه: شهرک الوند 📏متراژ: 75 💰قیمت کل: 390میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و200هزار تومان...