خرید آپارتمان در شهرک الهیه سمنان

خیابان پرستش دو خوابه / طبقه اول

با یک آپارتمان در محدوده باغ فردوس نیز تاخت میزند. ساعت تماس به جز ایام تعطیلات : 12-10 صبح و20 -18 بعد از ظهر به پیامک پاسخ داده نمیشود.

خیابان تمنا دو خوابه

ساعت تماس به جز ایام تعطیلات : 12-10 صبح و20 -18 بعد از ظهر به پیامک پاسخ داده نمیشود.

بلوار عالمی دو خوابه / طبقه دوم
بلوار عالمی دو خوابه
20 متری وحدت، خیابان سجاد اول دو خوابه / طبقه دوم