خرید آپارتمان در شهرک الهیه سمنان

20 متری وحدت، خیابان سجاد اول دو خوابه / طبقه دوم