خرید آپارتمان در شهرک پونک زنجان

مجتمع ستاره شرق بلوک یاس دو خوابه / طبقه اول
خیابان رودکی طبقه سوم
اطراف دانشگاه روزبه دو خوابه
مجتمع پردیسان دو خوابه
مجتمع پونک دو خوابه
بلوار گلشهر مجتمع گلشهر دو خوابه
قصرفردوس سه خوابه / طبقه پنجم
بلوک یاسمن طبقه چهارم
مجتمع مسکونی ایلیا بلوک گل مریم دو خوابه / طبقه پنجم
طبقه سوم
مجتمع آویسان بلوک 5 طبقه 7
محله پونک دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه پنجم
مجتمع رضوان وسط الماس دو خوابه / طبقه چهارم