خرید آپارتمان در شهرک قدس قم

پنج خوابه / طبقه دوم

فول امکانات جنوبی کلید نخورده آسانسور

چهار خوابه / طبقه سوم

آپارتمان : ۲۶۵ متر مربع ۴ خواب کلید نخورده جنوبی دو بر طبقه ۳

فروش واحد آپارتمان ۱۱۵متری تک واحدی ۲ سال ساخت فول امکانات سند آماده ۱۲۰ میلیون رهن مستاجر می باشد

طبقه اول

فروش واحد آپارتمان ۱۱۷متری خوش نقشه شیک ۵ سال ساخت تک واحدی طبقه اول

سه خوابه / طبقه سوم

آپارتمان : ۲۱۰ متر مربع ۶طبقه ۳ خواب طبقه ۳ فول امکانات شمالی

شش خوابه

🏫 #آپارتمان #فروش 💵 قیمت فروش: 2میلیارد400 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 📍 محدوده #شهرک قدس 🔑 تعداد اتاق: 6 توصیف ملک: یکجا سن...

دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #فروش 💵 قیمت فروش: 800 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #شهرک قدس 🔑 تعداد اتاق: 2 سند: شش دا...

سه خوابه

🏫 #آپارتمان #پیش فروش کاربری : 0 جهت: جنوبی شرقی 🏬 تعداد طبقات: 5 📍 محدوده #شهرک قدس 🔑 تعداد اتاق: 3 سند: شش دانگ سال ساخت: 1398 سال ساخ...

دو خوابه / طبقه چهارم

۵ طبقه ۲ خواب طبقه ۴ فول امکانات دو واحدی جنوبی

سه خوابه / طبقه اول

۵ طبقه ۳ خواب طبقه ۱ کلید نخورده دو واحدی جنوبی دو بر

سه خوابه

۴ طبقه ۳ خواب کلید نخورده

طبقه چهارم

۴ سال ساخت فول امکانات سند آماده طبقه ۴

سه خوابه

۳ طبقه ۳ خواب کلید نخورده

دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه

2واحدی کلید نخورده