خرید آپارتمان در شهرضا

دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه همکف
فاز سه دو خوابه / طبقه اول
بلوار شهید قانع،مجتمع امام دو خوابه