خرید آپارتمان در شهرضا

دو خوابه / طبقه همکف

آپارتمان 💲مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان 🏢 طبقه همکف 🛏 ۲ خواب 🚘 انباری دارد پارکینگ ندارد 🏗متراژ ساخت حدود ۷۰ متر مفید 🏠مشخصات ملک : طبقه ه...

دو خوابه

ویلایی_سه طبقه 💲مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان 🏢 ۳ طبقه 🛏 ۲ خواب 🚘پارکینگ دارد 🏕متراژ زمین ۲۳۰ متر سند وضعیتی آماده به شش دانگ 🏗متراژ ساخت حد...

طالقانی دو خوابه / طبقه اول

آپارتمان 💲مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان 🏢 طبقه اول 🛏 ۲ خواب 🚘 پارکینگ و انباری دارد 🏗متراژ ساخت حدود ۸۰ متر مفید 🏠مشخصات ملک : طبقه اول...

حکیم الهی دو خوابه / طبقه سوم

آپارتمان 💲مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان 🏢 طبقه سوم 🛏 ۲ خواب 🚘 پارکینگ دارد 🏗متراژ ساخت حدود ۱۴۰ متر مفید 🏠مشخصات ملک : پکیج ، رادیاتور ، ک...

فاز ۴ دو خوابه / طبقه اول

آپارتمان 💲مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان 🏢 طبقه اول 🛏 ۲ خواب 🚘 پارکینگ و انباری دارد 🏗متراژ ساخت حدود ۸۰ متر مفید 🏠مشخصات ملک : پکیج ، رادی...

فاز ۲ دو خوابه / طبقه اول

آپارتمان 💲مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان 🏢 طبقه اول 🛏 ۲ خواب 🚘 پارکینگ و انباری دارد 🏗متراژ ساخت حدود ۱۱۰ متر مفید 🏠مشخصات ملک : پکیج ، راد...

فاز ۴ دو خوابه / طبقه اول

آپارتمان 💲مبلغ ۱۲۵ میلیون تومان 🏢 طبقه اول 🛏 ۲ خواب 🚘 پارکینگ ندارد 🏗متراژ ساخت حدود ۷۵ متر مفید 🏠مشخصات ملک : پکیج ، رادیاتور ، ک...

تختی دو خوابه / طبقه دوم

آپارتمان 💲مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان 🏢 طبقه دوم 🛏 ۲ خواب 🚘 پارکینگ دارد 🏗متراژ ساخت حدود ۹۸ متر مفید 🏠مشخصات ملک : پکیج ، رادیاتور ، پر...

فاز ۴ دو خوابه / طبقه اول

آپارتمان 💲مبلغ ۱۱۸ میلیون تومان 🏢 طبقه اول 🛏 ۲ خواب 🚘 پارکینگ دارد 🏗متراژ ساخت حدود ۷۳ متر مفید 🏠مشخصات ملک : پکیج ، رادیاتور ، کا...

ارشاد , ارشاد دوم فرعی ۱۶ یک خوابه

ویلایی_سه طبقه 💲مبلغ ۳۸۰ میلیون تومان 🏢 سه طبقه 🛏 هر طبقه ۱ خواب 🚘پارکینگ برای یک طبقه دارد 🏕متراژ زمین ۸۵ متر سند عادی 🏗متراژ ساخ...

دو خوابه / طبقه دوم

آپارتمان ?مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان ? طبقه دوم ? ۲ خواب ? پارکینگ و انباری دارد ?متراژ ساخت حدود ۵۸ متر مفید ?مشخصات ملک : ۵۸ متر مفید...

دو خوابه / طبقه همکف

آپارتمان ?مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان ? طبقه همکف ? ۲ خواب ? پارکینگ دارد ?متراژ ساخت حدود ۹۶ متر مفید ?مشخصات ملک : پکیج ، رادیاتور ، ک...

فاز سه دو خوابه / طبقه اول

آپارتمان ?مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان ? طبقه اول ? ۲ خواب ? پارکینگ مسقف اختصاصی دارد ?متراژ ساخت حدود ۸۰ متر مفید ?مشخصات ملک : پارکینگ ا...

بلوار شهید قانع،مجتمع امام دو خوابه

?مبلغ ۱۷۵ میلیون تومان ? طبقه سوم ? ۲ خواب ? پارکینگ دارد ?متراژ ساخت حدود ۷۰ متر سند شش دانگ ?مشخصات ملک : حدود ۱۲ سال ساخت ، پارکینگ...