خرید آپارتمان در شهرضا

🔹#کد۵۱۹۶ 🔹#آپارتمان 🔹مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان 🔹طبقه پنجم 🔹۲ خواب 🔹پارکینگ دارد 🔹متراژ مفید ساخت حدود ۱۰۰ متر 🔹قدمت : حدود ۷ سال...

🔹#کد۵۱۹۵ 🔹#آپارتمان 🔹مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان 🔹طبقه دوم 🔹۲ خواب 🔹پارکینگ دارد 🔹متراژ مفید ساخت حدود ۱۱۴ متر 🔹قدمت : نوساز 🔹مش...

🔹#کد۵۱۸۹ 🔹#آپارتمان 🔹مبلغ ۴۶۰ میلیون تومان 🔹طبقه همکف 🔹۱ خواب 🔹پارکینگ دارد 🔹متراژ زمین ۱۸۰ متر سند شش دانگ 🔹متراژ ساخت حدود ۱...

🔹#کد۵۱۷۴ 🔹#آپارتمان 🔹💲مبلغ : ۲۳۰ میلیون تومان 🔹🏢 طبقه چهارم 🔹🛏 ۲ خواب 🔹🚘پارکینگ مسقف دارد 🔹🏗متراژ ساخت مفید حدود ۸۴ متر 🔹⏳ قدمت...

🔹#کد۵۱۴۰ 🔹#آپارتمان 🔹💲مبلغ : ۴۸۰ میلیون تومان 🔹🏢 طبقه اول 🔹🛏 ۳ خواب 🔹🚘پارکینگ دارد 🔹🏗متراژ ساخت مفید حدود ۲۰۸ متر 🔹⏳ قدمت : ۸ س...

🔹#کد۵۱۲۲ 🔹#آپارتمان 🔹💲مبلغ : ۴۵۰ میلیون تومان 🔹🏢 طبقه دوم 🔹🛏 ۳ خواب 🔹🚘پارکینگ دارد 🔹🏗متراژ ساخت مفید حدود ۱۵۶ متر 🔹⏳ قدمت : ۲۰...

🔹#کد۵۰۹۸ 🔹#آپارتمان 🔹💲مبلغ : ۳۰۰ میلیون تومان 🔹🏢 طبقه دوم 🔹🛏 ۲ خواب 🔹🚘پارکینگ ندارد 🔹🏗متراژ ساخت مفید حدود ۹۰ متر 🔹⏳ قدمت : ۲۰ سال ساخت 🔹🏠مش...

🔹#آپارتمان 🔹🗓 تاریخ ثبت آگهی : ۹۹/۱/۱۹ 🔹💲مبلغ : ۳۰۰ میلیون تومان 🔹🏢 طبقه دوم 🔹🛏 ۲ خواب 🔹🚘پارکینگ دارد 🔹🏗متراژ ساخت مفید حدود ۱۰۴ متر...

تختی

🔹#کد۵۰۹۱ 🔹#آپارتمان 🔹🗓 تاریخ ثبت آگهی : ۹۹/۱/۱۷ 🔹💲مبلغ : ۵۰۰ میلیون تومان 🔹🏢 طبقه دوم 🔹🛏 ۲ خواب 🔹🚘پارکینگ دارد 🔹🏗متراژ ساخت مفید...

تختی

🔹#کد۵۰۹۱ 🔹#آپارتمان 🔹🗓 تاریخ ثبت آگهی : ۹۹/۱/۱۷ 🔹💲مبلغ : ۴۰۰ میلیون تومان 🔹🏢 طبقه دوم 🔹🛏 ۲ خواب 🔹🚘پارکینگ دارد 🔹🏗متراژ ساخت مفید...

🔹#کد۵۰۹۰ 🔹#آپارتمان 🔹🗓 تاریخ ثبت آگهی : ۹۹/۱/۱۷ 🔹💲مبلغ : ۳۷۰ میلیون تومان 🔹🏢 طبقه همکف 🔹🛏 ۲ خواب 🔹🚘پارکینگ دارد 🔹🏗متراژ ساخت مفید...

🔹#کد۵۰۷۶ 🔹#ویلایی_سه طبقه 🔹💲مبلغ ششصد میلیون تومان 🔹🏢 سه طبقه 🔹🛏 هر طبقه دو خواب 🔹🚘 پارکینگ فقط برای یک طبقه دارد 🔹🏕متراژ زمین ۱۶۰...

🔹#کد۵۰۷۳ 🔹#ویلایی_سه طبقه 🔹💲مبلغ یکمیلیارد و پانصد میلیون تومان 🔹🏢 سه طبقه 🔹🛏 هر طبقه ۲ خواب 🔹🚘 پارکینگ دارد 🔹🏕متراژ زمین ۲۳۵ متر س...

🔹#کد۵۰۷۰ 🔹#آپارتمان 🔹💲مبلغ : ۲۲۰ میلیون تومان مقطوع 🔹🏢 طبقه دوم 🔹🛏 ۲ خواب 🔹🚘پارکینگ ندارد 🔹🏗متراژ ساخت مفید حدود ۱۴۰ متر 🔹⏳ قدمت...

مبلغ : ۱۶۰ میلیون تومان ۲ خوابه متراژ ساخت مفید حدود ۷۵ متر قدمت : ۱۲ سال ساخت مشخصات ملک : طبقه سوم ، پارکینگ دارد ، انباری ندارد ، کابینت فلز...