خرید آپارتمان در ششصد دستگاه همدان

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5129 📌منطقه: شیشصد دستگاه 📏متراژ: 59 💰قیمت کل: 400میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و780هزار تومان 📦امکانات:3 طبقه و5واحد...

دو خوابه

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5098 📌منطقه: 600دستگاه 📏متراژ: 100 💰قیمت کل: 750میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 5واحد، طبقات اول...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:5088 🔴آپارتمان فروشی:ششصد دستگاه 🔴متراژ:۵۸ 🔴سال ساخت:۸۸ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون 🔴کل قیمت:۴۰۶میلیون 🔴وام:...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:158 🔴آپارتمان فروشی:ششصددستگاه 🔴متراژ:۵۲ 🔴سال ساخت:۹۲ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۳

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:27 🔴آپارتمان فروشی:۶۰۰دستگاه 🔴متراژ:78 🔴سال ساخت:95 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:3 🔴طبقه:1و2 🔴متری:6 میلیون و 200 🔴کل قیمت:960 میلیون...