خرید آپارتمان در ششصد دستگاه همدان

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:158 🔴آپارتمان فروشی:ششصددستگاه 🔴متراژ:۵۲ 🔴سال ساخت:۹۲ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۳

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:27 🔴آپارتمان فروشی:۶۰۰دستگاه 🔴متراژ:78 🔴سال ساخت:95 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:3 🔴طبقه:1و2 🔴متری:6 میلیون و 200 🔴کل قیمت:960 میلیون...