خرید آپارتمان در سپاهان شهر اصفهان

الوند3 شش خوابه

#فروش_ویلایی_سه_طبقه 🌀 مشخصات واحد : متراژ زمین : 216 متر متراژ ساخت : 355 متر موقعیت نور : #شمالی نورگیر🌖 تعداد خواب...

توحید توحید غربی سه خوابه / طبقه اول

#فروش_مسکونی_آپارتمان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 130 متر #سه_خواب موقعیت نور : #شمالی_جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد :...

الوند3 دو خوابه / طبقه سوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 96 متر #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #سوم ✅...

فارابی3 دو خوابه / طبقه همکف

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 108 متر #دوخواب موقعیت نور : #شرقی_غربی آفتابگیر🌕 طبقه و...

الوند3 دو خوابه / طبقه اول

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 91 متر #دوخواب موقعیت نور : #غربی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد...

توحید #توحید غربی دو خوابه / طبقه دوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 93 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم...

الوند5 دو خوابه / طبقه اول

#فروشی_مسکونی_ویلایی ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 110 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد :...

سپاهانشهر - #فارابی 6 دو خوابه / طبقه سوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 113 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #سوم...

بهمن1 دو خوابه / طبقه چهارم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 100 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #چهارم ✅ امک...

خوارزمی3 سه خوابه / طبقه اول

#فروش_مسکونی_ویلایی ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 162 متر #سه_خواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه...

بهمن1 دو خوابه / طبقه سوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 82 متر #دوخواب موقعیت نور : #غربی_شمالی نورگیر🌖 طبقه واحد :...

الوند 1 سه خوابه / طبقه دوم

#فروش_مسکونی_ویلایی ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 167 متر #سه_خواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم...

الوند1 یک خوابه / طبقه سوم

#فروشی_مسکونی_آپارتمان 🚹 مشخصات واحد : متراژ واحد : 85 متر #یک_خواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #سوم 🚹 امکا...

الوند4 سه خوابه / طبقه دوم

#فروش_مسکونی_آپارتمانی ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 121 متر #سه_خواب موقعیت نور : #شمالی_غربی نورگیر🌖 طبقه واحد : #دوم ⚛️ امکا...

توحید توحید شرقی دو خوابه / طبقه اول

#فروشی_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 70 متر #دوخواب موقعیت نور : #شمالی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #اول...