خرید آپارتمان در سقز

دو خوابه
یک خوابه
سه خوابه / طبقه اول
فاز یک ردیف دوم دو خوابه / طبقه دوم

کاملا لوکس تا آخرین قسط پرداخت شده

دو خوابه
دو خوابه
میدان هلو
دو خوابه
سه خوابه
دو خوابه