خرید آپارتمان در سبزوار

میدان صاحب الزمان , بلوار انقلاب
میدان حکیم سبزواری , محدوده 14 متری رضایی
میدان حکیم سبزواری , محدوده 14 متری رضایی
میدان شهید فهمیده , بلوار کشاورز
میدان حکیم سبزواری , محدوده 14 متری رضایی
میدان سی هزار متری , بلوار دلاوران
میدان دانشگاه , بلوار دانشگاه
میدان طالقانی , بلوار انقلاب
میدان کوشک , بلوار امیرکبیر طبقه سوم
میدان دکتر بهشتی , بلوار بیهق طبقه اول