خرید آپارتمان در سبزوار

سه خوابه / طبقه پنجم

#فروش #اپارتمان کدآگهی: 6320 متراژ:126 تعداد طبقات:5 تعداد واحد:6 طبقه: 5 تعداد خواب:3 سال ساخت:90 انباری: دارد پارکینگ: دارد آسانسور: دارد...

سه خوابه / طبقه دوم

#فروش #آپارتمان کدآگهی: 6311 متراژ:200 تعداد طبقات:6 تعداد واحد: 6 طبقه: 2 تعداد خواب 3 سال ساخت:98 انباری: دارد پارکینگ: دارد آسانسور: دار...

خیابان بهار دو خوابه / طبقه دوم

فروش #اپارتمان کدآگهی: 6092 متراژ:80 تعداد طبقات:5 تعداد واحد:10 طبقه: 2 تعداد خواب:2 سال ساخت:93 انباری: ن پارکینگ: داره آسانسور: دارد ک...

فلکه سه گوش , بهار دو خوابه / طبقه دوم

فروش #اپارتمان کدآگهی: 6092 متراژ:80 تعداد طبقات:5 تعداد واحد:10 طبقه: 2 تعداد خواب:2 سال ساخت:5 انباری: - پارکینگ:دارد آسانسور: دارد کف:...

دو خوابه / طبقه اول

#فروش #اپارتمان کدآگهی: 6083 متراژ:82 تعداد طبقات:2 تعداد واحد:6 طبقه: 1 تعداد خواب:2 سال ساخت:91 انباری: دارد پارکینگ: دارد آسانسور: ندارد...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش #اپارتمان کدآگهی: 6279 متراژ:110+37 تعداد طبقات:3 تعداد واحد:3 طبقه:2 تعداد خواب:2 سال ساخت:87 انباری: پارکینگ: دارد آسانسور: ندارد ک...

سه خوابه / طبقه پنجم

#فروش #اپارتمان کدآگهی: 5687 متراژ:140 تعداد طبقات:6 تعداد واحد:6 طبقه: 5 تعداد خواب:3 سال ساخت:94 انباری: دارد پارکینگ: دارد آسانسور: دارد...

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش_آپارتمان 🌸⭐️⭐️🌸 بنا : 83 متر خواب : 2 طبقه : دوم تعداد طبقه : ۷=۲×۳ محدوده : #بهمن32 امکانات : کمد دیواری , کولر , هود قیمت : 330...

سه خوابه / طبقه سوم

فروش #اپارتمان کدآگهی: 5555 متراژ:197 تعداد طبقات:7 تعداد واحد:14 طبقه: 3 تعداد خواب:3 سال ساخت:96 انباری: پارکینگ: دارد آسانسور: دارد کف:...

دو خوابه / طبقه اول

فروش #آپارتمان کدآگهی: 6292 متراژ:69 تعداد طبقات:3 تعداد واحد: 6 طبقه: 1 تعداد خواب2 سال ساخت:89 انباری: پارکینگ: دارد آسانسور: ندارد ک...

اسدآبادی , امیرشاهی سه خوابه / طبقه سوم

فروش #آپارتمان کدآگهی: 6276 متراژ:126 تعداد طبقات:3 تعداد واحد: 3 طبقه: 3 تعداد خواب3 سال ساخت:90 انباری: دارد پارکینگ: دارد آسانسور: ندار...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش #اپارتمان کدآگهی: 6279 متراژ:110+37 تعداد طبقات:3 تعداد واحد:3 طبقه: 3 تعداد خواب:2 سال ساخت:90 انباری: دارد پارکینگ: دارد آسانسور: ندا...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش #اپارتمان کدآگهی: 6080 متراژ:90 تعداد طبقات:4 تعداد واحد:8 طبقه: 2 تعداد خواب:2 سال ساخت:93 انباری: دارد پارکینگ: دارد آسانسور: دارد...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش #اپارتمان کدآگهی: 5741 متراژ:94 تعداد طبقات:4 تعداد واحد:8 طبقه: 4 تعداد خواب:2 سال ساخت:93 انباری: دارد پارکینگ: ازاد آسانسور: دارد ک...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش #اپارتمان کدآگهی: 6144 متراژ:100 تعداد طبقات:3 تعداد واحد:6 طبقه: 3 تعداد خواب:2 سال ساخت:83 انباری: دارد پارکینگ: دارد آسانسور: نداره...