خرید آپارتمان در سبزوار

محدوده دانشگاه دو خوابه
محدوده مطهری طبقه سوم
چهار خوابه / طبقه همکف
محدوده منظریه دو خوابه / طبقه دوم
خیابان ابن یمین دو خوابه / طبقه اول
محدوده اسرار شمالی دو خوابه / طبقه دوم
7
سه خوابه
محدوده طالقانی دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه دوم