خرید آپارتمان در سایت اداری بیرجند

دو خوابه / طبقه سوم

85متری واقع در سایت اداری طبقه سوم امکانات کامل قیمت 255میلیون 15میلیون وام کسر میشود کدملک 4798 آدرس دفتر : خراسان جنوبی بیرجند بیست متری دوم مدرس...

خیابان محبت11 دو خوابه

کد3928

خیابان محبت3 خیابان جام جم2 دو خوابه

کد3922 20 میلیون وام

خیابان بهار2 دو خوابه

کد2763 نما : سنگ پنجره : پروفیل 20 میلیون وام

خیابان محبت17 دو خوابه / طبقه چهارم

کد3384 امکانات کامل 25 میلیون وام نوساز نما : سنگ پنجره : پروفیل وضعيت سند: قرارداد شرکت نوع سند : در رهن بانک

بلوار محبت دو خوابه

کد3304 وضعيت سند: قرارداد شرکت نوع سند : در رهن بانک نما : سنگ پنجره : پروفیل وضعيت وام: 23 میلیون امکانات فول

کد3978 وام دارد امکانات کامل

خیابان بهار

کد4007 10 واحد

خیابان محبت1

کد3866 امکانات کامل 25 میلیون وام

خیابان محبت9 دو خوابه

کد3650 25 میلیون وام

خیابان محبت 15 دو خوابه

کد3992

دو خوابه

کد3898 وام 20 میلیون

خیابان بهار دو خوابه

کد3895 واقع در سایت اداری بهار 6 بلوک 1

خیابان بهار5 دو خوابه

کد3104 20 میلیون وام

طبقه پنجم

کد3800 فول امکانات 70نقد+20 وام گچبري نور محفي نقاشي