خرید آپارتمان در سازمان برنامه تهران

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غربی فردوس غرب یک خوابه / طبقه دوم

آگهی کاملا واقعی میباشد بلوار فردوس غرب ۶۱متر تکخواب خوش نقشه سالن پرده خور پارکینگ انباری بالکن و آسانسور طبقه دوم رو به آفتاب قابلیت رهن ک...

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غربی فردوس غرب دو خوابه / طبقه چهارم

آگهی کاملا واقعی میباشد بلوار فردوس غرب 8۱متر دوخواب خوش نقشه پارکینگ انباری آسانسور سالن پرده خور قابلیت رهن کامل تا 700میلیون تومان قابلی...

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غربی فردوس غرب دو خوابه / طبقه چهارم

آگهی کاملا واقعی میباشد بلوار فردوس غرب ۸۱متر دوخواب خوش نقشه پارکینگ سندی انباری آسانسور طبقه ۴ سالن پرده خور ویو ابدی قابلیت رهن کامل تا ۶۵۰میلیو...

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غربی پروانه دو خوابه / طبقه اول

آگهی کاملا واقعی میباشد بلوار فردوس غرب پروانه جنوبی ۷۰متر ۲خواب خوش نقشه پارکینگ انباری آسانسور بالکن حیاط خلوت قابلیت رهن کامل تا ۶۰۰میلیون تومان...

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غربی فردوس دو خوابه / طبقه چهارم

آگهی کاملا واقعی میباشد بلوار فردوس غرب 8۵متر دوخواب خوش نقشه پارکینگ انباری آسانسور بالکن سالن پرده خور قابلیت رهن کامل تا 7۵0میلیون تومان...

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غربی بلوار فردوس غرب دو خوابه / طبقه چهارم

آگهی کاملا واقعی میباشد بلوار فردوس غرب 80متر دوخواب خوش نقشه پارکینگ انباری آسانسور سالن پرده خور قابلیت رهن کامل تا 700میلیون تومان قابلیت دریافت...

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غربی فردوس یک خوابه / طبقه اول

آگهی کاملا واقعی میباشد بلوار فردوس 51متر تکخواب خوش نقشه پارکینگ سندی انباری آسانسور قابلیت رهن کامل تا 400میلیون تومان قابلیت دریافت وام تا...

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غربی فردوس یک خوابه / طبقه دوم

آگهی کاملا واقعی میباشد بلوار فردوس ۵۸متر تکخواب خوش نقشه سالن پرده خور واحد کامل رو به جنوب پارکینگ انباری و آسانسور لابی مجلل سرایداری و نگهبانی...

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غربی بلوار فردوس یک خوابه / طبقه دوم

آگهی کاملا واقعی میباشد بلوار فردوس 51متر تکخواب خوش نقشه پارکینگ سندی انباری آسانسور طبقه 2 سالن پرده خور رو به جنوب قابلیت رهن کامل تا 500میلیون...

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غربی بلوار شقایق دو خوابه / طبقه اول

آگهی کاملا واقعی میباشد بلوار فردوس غرب بلوار شقایق 7۰متر دوخواب خوش نقشه طبقه اول سالن پرده خور رو به کوچه پارکینگ انباری بالکن قابلیت رهن کامل...

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غربی فردوس دو خوابه / طبقه پنجم

آگهی کاملا واقعی میباشد فردوس غرب 80متر دوخواب خوش نقشه سالن بزرگ قابل چیدمان سالن پرده خور پارکینگ انباری آسانسور بازسازی و دیزاین کامل قابلیت رهن...

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غربی خیابان ورزی یک خوابه / طبقه دوم

آگهی کاملا واقعی میباشد فردوس غرب خیابان ورزی 68متر یکخواب خوش نقشه سالن بزرگ قابل چیدمان سالن پرده خور پارکینگ انباری تراس آسانسور قابلیت رهن کامل...

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غربی بلوار فردوس یک خوابه / طبقه سوم

آگهی کاملا واقعی میباشد بلوار فردوس 56متر تکخواب خوش نقشه سالن پرده خور رو به آفتاب پارکینگ انباری آسانسور قابلیت رهن کامل تا 550میلیون تومان قابلی...

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غربی بلوار فردوس دو خوابه / طبقه اول

آگهی کاملا واقعی میباشد بلوار فردوس 80متر دوخواب خوش نقشه سالن بزرگ قابل چیدمان پارکینگ انباری تراس آسانسور 10متر حیاط خلوت مسقف قابلیت رهن کامل تا...

سازمان برنامه جنوبی بلوار فردوس غربی دو خوابه / طبقه دوم

آگهی کاملا واقعی میباشد بلوار فردوس غرب 102متر دوخواب خوش نقشه سالن پرده خور پارکینگ انباری آسانسور تراس 5طبقه 2واحدی قابلیت رهن کامل تا700میلیون تو...