خرید آپارتمان در ساری

5
میدان سلمان فارسی , خیابان سلمان فارسی طبقه پنجم
میدان سلمان فارسی , محدوده سلمان فارسی طبقه چهارم

آپارتمان 98 متری در مهیار ساری

کد آگهی 62226
مهیار , محله مهیار طبقه چهارم
میرزمانی , محله میرزمانی طبقه سوم
میدان سلمان فارسی , خیابان سلمان فارسی
میرزمانی , محدوده میرزمانی طبقه سوم

آپارتمان 110 متری در ساری ساری

کد آگهی 62241
ساری , محدوده بیست متری دوم طبقه ششم
میدان معلم , خیابان معلم

آپارتمان 113 متری در ساری ساری

کد آگهی 62238
ساری , محدوده بیست متری دوم طبقه ششم
میرزمانی , محله میرزمانی طبقه پنجم