خرید آپارتمان در زنجان

سه خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه دوم
3
فاز2،خیابان هفتم دو خوابه / طبقه اول
6
دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه پنجم
فاز2 طبقه پنجم
فاز2،خیابان دهم سه خوابه
مجتمع اکباتان دو خوابه