خرید آپارتمان در زعفرانیه تبریز

فوری
سه خوابه / طبقه پنجم

فروش آپارتمان 138متر زعفرانیه طبقه5 از 8،جنوبی سه بر،آسانسور،پارکینگ،انباری،3خواب،کف پارکت آلمانی،کابینت و کمددیواری رومی،پکیج،دارای 2بالکن،کاغذدیوا...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 16232 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 144 قیمت 2,880,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 18900 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 130 قیمت 2,200,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2 تعداد اتاق 3...

دو خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 18902 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 120 قیمت 2,150,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2 تعداد اتاق 2...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 18761 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 146 قیمت 2,750,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 4 تعداد اتاق 3...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 17240 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 96 قیمت 1,570,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 5 تعداد اتاق 2...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 16582 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 193 قیمت 3,340,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 12483 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 190 قیمت 3,700,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه نهم

نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 181 قیمت 2,800,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 9 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 9 تعداد اتاق 3 نوع ساخت شخصی...

سه خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 15629 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 138 قیمت 2,200,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 16232 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 144 قیمت 3,170,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 14532 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 189 قیمت 3,050,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتاق 3...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 18955 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 73 قیمت 1,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 5 تعداد اتاق 2...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 17293 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 130 قیمت 2,535,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتاق 2...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 18955 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 73 قیمت 1,080,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 5 تعداد اتاق 2...