خرید آپارتمان در ری

طبقه دوم
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه
محدوده دیلمان شمالی یک خوابه
طبقه همکف
یک خوابه
طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم
یک خوابه / طبقه اول
محدوده دیلمان شمالی یک خوابه / طبقه دوم