خرید آپارتمان در رشدیه تبریز

دو خوابه / طبقه سوم
شهرک رشدیه-خیابان کوهستان دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه
یک خوابه / طبقه اول
سه خوابه
خیابان لاله،خیابان نگارستان غربی،خیابان مهستان دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه نهم
چهار خوابه