خرید آپارتمان در رامسر

طبقه ششم
خیابان بیست متری دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه
طبقه چهارم
دو خوابه
دو خوابه / طبقه اول