خرید آپارتمان در دهکده المپیک تهران

شهرک چشمه دو خوابه / طبقه دهم

⚜سلطنت نشین برج دوقلو افق ⚜ ⚜بهترین فرصت خرید را با افتخار در اختیارتان قرار میدهم ⚜ ⭕با کمترین پیش پرداخت صاحب خانه شوید ⭕ ✅پیش پرداخت خیلی مناسب...

شهرک چشمه آدرس دفتر : چیتگر،شهرک صدرا،کوهک،بلوارعلیمردای،نبش طلوع ۴ ،طبقه فوقانی بانک مسکن،پلاک ۶۵،طبقه دوم ،واحد ۲،کارشناس شما مهندس اقاجانی دو خوابه / طبقه دهم

⚜خدا روزی رسان من است و شمابرکت زندگی من هستید ⚜ ⚜️پیش فروش فوق العاده برج های افق⚜️ ‼️فرصت استثنائی برای خانه دار شدن و سرمایه گذاری سودمند‼️ ✅️فق...

شهرک چشمه آدرس دفتر کارگزاری : چیتگر،شهرک صدرا،کوهک،بلوارعلیمردای،نبش طلوع ۴ ،طبقه فوقانی بانک مسکن،پلاک ۶۵،طبقه دوم ،واحد۲، مهندس اقاجانی دو خوابه / طبقه دهم

⚜خدا روزی رسان من است و شمابرکت زندگی من هستید ⚜ ⚜️پیش فروش فوق العاده برج های افق⚜️ ‼️فرصت استثنائی برای خانه دار شدن و سرمایه گذاری سودمند‼️ ✅️فق...

شهرک لاله چهار خوابه / طبقه شانزدهم

⚜خدا روزی رسان من است و شمابرکت زندگی من هستید ⚜                ⭕برج دوقلو افق⭕ ✅پیش فروش بهترین پروژه در قلب منطقه ۲۲ ☑ ☑ لوکیشن بینظیر  و ویو ابد...

شهرک چشمه آدرس : چیتگر،شهرک صدرا،کوهک،بلوارعلیمردای،نبش طلوع ۴ ،طبقه فوقانی بانک مسکن،پلاک ۶۵،طبقه دوم ،واحد ۲ کارشناس شما :مهندس آقاجانی یک خوابه / طبقه هشتم

⚜خدا روزی رسان من است و شمابرکت زندگی من هستید ⚜ ⚜️پیش فروش فوق العاده برج های افق⚜️ ‼️فرصت استثنائی برای خانه دار شدن و سرمایه گذاری سودمند‼️ ✅️فق...