خرید آپارتمان در دماوند

اکازیون
محک گلبرگ سه خوابه / طبقه سوم

آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 655 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده گیلاوند محک گلبرگ 🔑 تعدا...

اکازیون
محک دو خوابه / طبقه چهارم

آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 300 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 4 🔑 تعداد اتاق: 2 سند: شش دانگ س...

محک دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 490 میلیون تومان 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #محک #84_واحدی_فرهنگیان...

بلوار بعثت دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 430 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 5 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت...

بلوار بعثت دو خوابه / طبقه ششم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 340 میلیون تومان جهت: شرقی 🏬 تعداد طبقات: 6 🏬 شماره طبقه: 6 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت...

بلوار بعثت دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 310 میلیون تومان 🏬 تعداد طبقات: 6 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت #وزارت_دفاع_...

خیابان سپاه دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 580 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #خیابان_سپا...

دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 580 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #محک #فرهنگ...

ویژه
دمادشت , میدان گلها دو خوابه / طبقه اول

🏫 آپارتمان فروش کاربری :#مسکونی 💵 قیمت فروش: 660 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده گیلاوند دمادشت میدان_گل...

ویژه
بلوار بعثت

کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 2میلیارد500 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🔑 تعداد اتاق: 6 سند: شش دانگ سال ساخت: 1382 سال ساخت 📏 م...

ویژه
دو خوابه / طبقه چهارم

کاربری مسکونی 💵 قیمت فروش: 200 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 4 🔑 تعداد اتاق: 2 سال ساخت: 1395 سال ساخت 📐 زیر بنا:...

سه خوابه / طبقه سوم

🏫 آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 702 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده گیلاوند محک فرهنگیان۱ ن...

بلوار شهید رجایی دو خوابه / طبقه همکف

🏫 آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 898 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 📍 محدوده گیلاوند بلوار_رجایی ۲۰_متری_توحید 🔑 تعدا...

بلوار شهید رجایی بلوار رجایی دو خوابه / طبقه دوم

🏫 آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 913 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده گیلاوند بلوار_رجایی ۲۰_...

بلوار بعثت یک خوابه / طبقه سوم

🏫 آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 280 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده گیلاوند بلوار_بعثت 🔑...