خرید آپارتمان در خیابان مدرس بابل

سه خوابه / طبقه پنجم

🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت140مترسه خواب(5طبقه 5واحد)فروش طبقه پنجم 🔷امکانات:کف سرامیک اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:اعیان ◼️سال ساخت:صفر 💰قیمت:متر...

یک خوابه / طبقه چهارم

🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت65متریک خواب(4طبقه8واحد)فروش طبقه چهارم 🔷امکانات:کف سرامیک کابینتmdf اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:ملک ◼️سال ساخت:91 💰قیمت...

یک خوابه / طبقه چهارم

🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت65متریک خواب(4طبقه8واحد)فروش طبقه چهارم 🔷امکانات:کف سرامیک کابینتmdf اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:ملک ◼️سال ساخت:91 💰قیمت...

سه خوابه / طبقه پنجم

🏬اپارتمان پیش فروش: ◼️مساحت150مترسه خواب(5طبقه5واحد) فروش طبقه پنجم 🔷امکانات:کف سرامیک اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:ملک ◼️زمان تحویل:99/9/30 💰قیم...

سه خوابه / طبقه پنجم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان پیش فروش: ◼️مساحت140مترسه خواب(5طبقه5واحد)فروش طبقه پنجم 🔷امکانات:کف سرامیک اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:اعیان ◼️زم...

دو خوابه / طبقه سوم

⬅️املاک خانلرزاده ?اپارتمان فروشی: ◼️مساحت90متردو خواب(4طبقه 14واحد)فروش طبقه سوم ?امکانات:کف سرامیک کابینت mdf اسانسور پارکینگ انباری ◼️سند:ملک...