خرید آپارتمان در خیابان مدرس بابل

محدوده مدرس وتوحید دو خوابه / طبقه دوم

فروش اپارتمان محدوده ۴۰۰و۴۵۰ کد ۹ محدوده مدرس وتوحید ۴طبقه ۸واحد طبقه ۲ونیم بدون اسانسور ۱۴سال ساخت سند اعیان امکانات پارکینگ وا...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان ۷۰۰ تا ۷۵۰ کد ۶ محدوده خیابان مدرس ۵ طبقه ۹ واحد طبقه ۳ سند ملک ۴ سال ساخت امکانات آسانسور پارکینگ انباری...

دو خوابه / طبقه اول

فروش اپارتمان ۴۵۰تا۵۰۰ کد ۱۱ محدوده مدرس ۴طبقه ۴واحد طبقه ۱بدون اسانسور سندملک ۱۲سال ساخت امکانات پارکینگ وانباری ۱۰۰متر ۲خواب...