خرید آپارتمان در خیابان شهدا همدان

یک خوابه / طبقه همکف

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4079 📌منطقه:خیابان شهدا 📏متراژ: 47 💰قیمت کل: 213 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون و 550 هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 1...

یک خوابه / طبقه سوم

?کد:15 ?آپارتمان فروشی:خیابان شهدا ?متراژ:59 ?متری:4میلیون و 600 ?قیمت کل: 270میلیون ?چندخواب:1 ?چندطبقه:3 ?چند واحد:8 ?طبقه:3 ?سال ساخت:94...

دو خوابه / طبقه اول

?کد:490 ?آپارتمان فروشی:خیابان شهدا ?متراژ:100 ?متری:4میلیون و300 ?قیمت کل:430میلیون ?چندخواب: 2 ?چندطبقه:3 ?چند واحد:3 ?طبقه:1 ?سال ساخت:98...

یک خوابه

فروش: ویلایی ?کد: 1412 ?منطقه: خیابان شهدا ?متراژ: 154 ?قیمت کل: 600 میلیون تومان ?قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان ?امکانات: 2/5طبقه، یک خوا...

یک خوابه / طبقه سوم

?کد:15 ?آپارتمان فروشی:خیابان شهدا ?متراژ:59 ?متری:3میلیون و 250 ?قیمت کل: 192میلیون ?چندخواب:1 ?چندطبقه:3 ?چند واحد:8 ?طبقه:3 ?سال ساخت:94...

خیابان ضرابی یک خوابه / طبقه سوم

کد:17 آپارتمان فروشی:شهداضرابی متراژ:59 متری:3میلیون و250هزار قیمت کل:192میلیون چندخواب:1 چندطبقه:3 چند واحد:8 طبقه:3 سال ساخت:94 امکانات:پا...

خیابان شهداضرابی دو خوابه / طبقه دوم

کدملک:40 قیمت متری:2میلیون و700 هزار کاغذدیواری

خیابان اراک پشت مسجد چهارده معصوم دو خوابه / طبقه سوم
خیابان شهدا یک خوابه / طبقه دوم

کف زمین: موکت حیاط: مشاع نمای ساختمان: آجر 3 جهت ملک و موقعیت: شمالی وام: 20000000 تومان - 7 میلیون از وام پرداخت گردیده

خیابان شهدا دو خوابه / طبقه سوم

کف زمین: سرامیک نمای ساختمان: سنگ جهت ملک و موقعیت: شمالی وام: 20000000 تومان سرمایش: کانال

خیابان شهدا دو خوابه / طبقه همکف

کف زمین: سرامیک حیاط: مشاع نمای ساختمان: آجر جهت ملک و موقعیت: 2بر نور

خیابان شهدا دو خوابه / طبقه دوم

کف زمین: سرامیک نمای ساختمان: آجر تراس: پاسیو تعویض می گردد

دو خوابه / طبقه دوم

کدملک:40 قیمت هرمتر:2 میلیون و 700 هزار فول امکانات کاغذدیواری بخاری

محدوده محله حاجی یک خوابه / طبقه دوم

کدملک: 156 قیمت هرمتر:3 میلیون و500 هزار فول امکانات

محدوده محله حاجی یک خوابه / طبقه دوم

کدملک:156 قیمت هرمتر:3 میلیون و700 هزار تومان فول امکانات