خرید آپارتمان در خیابان شهدا همدان

فلکه شهدا خیابان شهدا 17شهریور یک خوابه / طبقه اول

این ملک دوطبقست هر طبقه 110 متر هرطبقه دارای یک خواب این دوطبقه باهم به فروش میرن