خرید آپارتمان در خیابان شریعتی همدان

طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4697 📌منطقه: شریعتی 📏متراژ: 83 💰قیمت کل: 581میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون تومان 📦امکانات: 3...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4202 📌منطقه: شریعتی 📏متراژ: 115 💰قیمت کل: 690 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه دوم،...

طبقه دوم

⬅️نوع درخواست : فروش 📌کد : ۲۴۴ 🏠نوع ملک : آپارتمان 🌏مکان : همدان 📬آدرس : خ شریعتی 🚪کاربری : مسکونی 🔢متراژ واحد : ۱۱۷ 📆 ج...

خیابان ذوالریاستین یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:779 🔴آپارتمان فروشی:ذولریاستین 🔴متراژ:61 🔴متری:4میلیون و500هزار 🔴قیمت کل:280میلیون 🔴چندخواب:1 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:81...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:757 🔴آپارتمان فروشی:شریعتی 🔴متراژ:103 🔴متری:7میلیون و100هزار 🔴قیمت کل:731میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:5 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:94 🔴...

خیابان کبابیان دو خوابه / طبقه همکف

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4095 📌منطقه: چهارراه کبابیان 📏متراژ: 70 💰قیمت کل: 455 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 3طب...

سه خوابه / طبقه چهارم

🏡کد: 648 🔴آپارتمان فروشی: شریعتی 🔴متراژ: 121 🔴متری :6میلیون و500 🔴قیمت کل:785میلیون 🔴چندخواب:3 🔴چند طبقه:4 🔴چند واحد:10 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:85...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:665 🔴آپارتمان فروشی: شریعتی 🔴متراژ:64 🔴متری: 6میلیون 🔴قیمت کل: 385میلیون 🔴چندخواب: 1خواب 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:79 🔴ا...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3989 📌منطقه: خیابان شریعتی 📏متراژ: 121 💰قیمت کل: 786 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 4طبق...

سه خوابه / طبقه چهارم

🏡کد: 648 🔴آپارتمان فروشی: شریعتی 🔴متراژ: 121 🔴متری :6میلیون و500 🔴قیمت کل:785میلیون 🔴چندخواب:3 🔴چند طبقه:4 🔴چند واحد:10 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:85...

خیابان ذوالریاستین یک خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3955 📌منطقه: ذوالریاستین 📏متراژ: 61 💰قیمت کل: 285 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون و 800 هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه6و...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3932 📌منطقه: شریعتی 📏متراژ: 75 💰قیمت کل: 450 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد، طبق...

خیابان ذوالریاستین یک خوابه / طبقه دوم

?کد:606 ?آپارتمان فروشی:ذوالریاستین ?متراژ: 61 ?متری:4میلیون و800 ?قیمت کل:295میلیون ?چندخواب:1 ?چندطبقه:3 ?چند واحد:3 ?طبقه:2 ?سال ساخت:82...

دو خوابه / طبقه سوم

?کد:503 ?آپارتمان فروشی:شریعتی ?متراژ: 85 ?متری: 5 میلیون و 800 ?قیمت کل:493میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:3 ?چند واحد:6 ?طبقه:3 ?سال ساخت:87 ?...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد: 643 🔴آپارتمان فروشی: شریعتی 🔴متراژ: 87 🔴متری :5میلیون و500هزار 🔴قیمت کل:478میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چند طبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:...