خرید آپارتمان در خیابان شریعتی تهران

سه خوابه / طبقه اول
بهار شیراز خیابان عطابک سه خوابه
دو خوابه
خیابان ملک دو خوابه / طبقه ششم
خیابان شریعتی یک خوابه / طبقه همکف
سه خوابه
سه خوابه / طبقه چهارم
خیابان بهار شیراز
1
محوطه پل رومی