خرید آپارتمان در خیابان سیمین اصفهان

دو خوابه / طبقه اول

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان شناسه ملک در سایت ۸۱۴ نوع ملک آپارتمان نوع معامله خرید و فروش متراژ ۱۲۵ متر مربع زیربنا ---- تعداد طبقات ۳ شماره طبقه ۱ موقع...

دو خوابه

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان شناسه ملک در سایت ۸۱۳ نوع ملک آپارتمان نوع معامله خرید و فروش متراژ ۱۱۰ متر مربع

دو خوابه / طبقه اول

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان شناسه ملک در سایت ۸۱۲ نوع ملک آپارتمان نوع معامله خرید و فروش متراژ ۱۲۰ متر مربع

پنج خوابه / طبقه سوم

متراژ:۲۰۰ متر مربع زیربنا:۳۳۰ متر مربع تعداد طبقات:۳ شماره طبقه:۳ موقعیت جغرافیایی:شمالی تعداد اتاق خواب:۵ سن بنا:۷ سال 3 میلیارد

دو خوابه / طبقه چهارم

متراژ ۱۱۰ متر مربع تعداد طبقات:۴ شماره طبقه:۴ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۱۵ سال ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شش خوابه

متراژ:۱۹۲ متر مربع موقعیت جغرافیایی:شمالی تعداد اتاق خواب:۶ سن بنا:۲۵ سال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دو خوابه / طبقه اول

متراژ ۹۵ متر مربع تعداد طبقات:۷ شماره طبقه:۱ موقعیت جغرافیایی:شمالی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۱ سال

دو خوابه / طبقه پنجم

متراژ ۹۰ متر مربع تعداد طبقات:۶ شماره طبقه:۵ موقعیت جغرافیایی:شمالی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۱۰ سال ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دو خوابه / طبقه چهارم

متراژ ۹۶ متر مربع تعداد طبقات:۴ شماره طبقه:۴ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۶ سال ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دو خوابه / طبقه چهارم

متراژ:۱۵۰ متر مربع تعداد طبقات:۴ شماره طبقه:۴ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۲ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ده خوابه

آپارتمان نوع معامله خرید و فروش متراژ ۸۲ متر مربع تعداد طبقات:۳ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۱ سن بنا:۱۲ سال

دو خوابه / طبقه اول

آپارتمان ۱۰۰ متر مربع تعداد طبقات:۷ شماره طبقه:۱ موقعیت جغرافیایی:شمالی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۱ سال ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دو خوابه / طبقه دوم

آپارتمان متراژ ۹۹ متر مربع تعداد طبقات:۲ شماره طبقه:۲ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۹ سال ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دو خوابه / طبقه سوم

آپارتمان ۷۸ متر مربع تعداد طبقات:۴ شماره طبقه:۳ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۱۴ سال ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دو خوابه / طبقه اول

متراژ ۸۰ متر مربع تعداد طبقات:۴ شماره طبقه:۱ موقعیت جغرافیایی:شمالی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۱ سال