خرید آپارتمان در خیابان سیمین اصفهان

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان شناسه ملک در سایت ۸۱۴ نوع ملک آپارتمان نوع معامله خرید و فروش متراژ ۱۲۵ متر مربع زیربنا ---- تعداد طبقات ۳ شماره طبقه ۱ موقع...

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان شناسه ملک در سایت ۸۱۳ نوع ملک آپارتمان نوع معامله خرید و فروش متراژ ۱۱۰ متر مربع

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان شناسه ملک در سایت ۸۱۲ نوع ملک آپارتمان نوع معامله خرید و فروش متراژ ۱۲۰ متر مربع

متراژ:۲۰۰ متر مربع زیربنا:۳۳۰ متر مربع تعداد طبقات:۳ شماره طبقه:۳ موقعیت جغرافیایی:شمالی تعداد اتاق خواب:۵ سن بنا:۷ سال 3 میلیارد

متراژ ۱۱۰ متر مربع تعداد طبقات:۴ شماره طبقه:۴ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۱۵ سال ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متراژ:۱۹۲ متر مربع موقعیت جغرافیایی:شمالی تعداد اتاق خواب:۶ سن بنا:۲۵ سال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متراژ ۹۵ متر مربع تعداد طبقات:۷ شماره طبقه:۱ موقعیت جغرافیایی:شمالی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۱ سال

متراژ ۹۰ متر مربع تعداد طبقات:۶ شماره طبقه:۵ موقعیت جغرافیایی:شمالی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۱۰ سال ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متراژ ۹۶ متر مربع تعداد طبقات:۴ شماره طبقه:۴ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۶ سال ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متراژ:۱۵۰ متر مربع تعداد طبقات:۴ شماره طبقه:۴ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۲ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان نوع معامله خرید و فروش متراژ ۸۲ متر مربع تعداد طبقات:۳ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۱ سن بنا:۱۲ سال

آپارتمان ۱۰۰ متر مربع تعداد طبقات:۷ شماره طبقه:۱ موقعیت جغرافیایی:شمالی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۱ سال ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان متراژ ۹۹ متر مربع تعداد طبقات:۲ شماره طبقه:۲ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۹ سال ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۷۸ متر مربع تعداد طبقات:۴ شماره طبقه:۳ موقعیت جغرافیایی:جنوبی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۱۴ سال ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متراژ ۸۰ متر مربع تعداد طبقات:۴ شماره طبقه:۱ موقعیت جغرافیایی:شمالی تعداد اتاق خواب:۲ سن بنا:۱ سال