خرید آپارتمان در خیابان دقیقی اصفهان

سه خوابه / طبقه دوم

کــد1973 متــراژ141 خــواب3 طبقه 2 شمالی.جـنـوبــی سـال سـاخـت82/بازسازی شده کــف پارکت سـرویــس بهداشتـی/ایرانی فـرنـگی آشپزخ...