خرید آپارتمان در خیابان باباطاهر همدان

میدان باباطاهر --پشت اتکا دو خوابه / طبقه دوم

کد 5814

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:230 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۸۴ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۲۴ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۳میلیون و ۵۰۰ 🔴کل قیمت:۱میلیارد ۱۳۰...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:197 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر(خشک) 🔴متراژ:۹۸ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۹ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۲میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و ۱۷۶...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:176 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۷۳ 🔴سال ساخت:۹۳ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۹۴۹میلیون 🔴وام:...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:176 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۷۳ 🔴سال ساخت:۹۳ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۹۴۹میلیون 🔴وام:...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:142 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۹۰ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۱۶ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۲۶۰میلیو...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:73 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۸۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۷ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۱میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیاردو۱۰۰میلیون...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:44 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۱۲۴ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۱۲میلیون و۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۱میلیارد و...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:43 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۹۸ 🔴سال ساخت:۹۷ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۸ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیاردو۳۷۲میلیون...

سه خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:34 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۱۵۷ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۹ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۱۱میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۷۲۷میلیون...

دو خوابه / طبقه همکف

🏡کد:19 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۸۹ 🔴سال ساخت:۸۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:همکف 🔴متری:۸میلیون 🔴کل قیمت:۷۱۲میلیون 🔴وام:...

18 متری عرفان دو خوابه

گروه مشاورین ''املاک بزرگ قیاسوند" ❎ ⭐️⭐️ فروش واحد مسکونی ⭐️⭐️ ✅ متراژ : 100 ✅ تعداد خواب : 2 ✅ سال ساخت : 1399 ✅ آسانسور :...