خرید آپارتمان در خیابان امام خمینی آمل

سه خوابه / طبقه سوم

🔴کد 481 ⬅️فروش آپارتمان ⬅سال ساخت : 1391 ⬅خیابان امام خمینی ⬅5 طبقه 5 واحد ⬅مورد فروش : طبقه 3 ⬅زیربنا : 170 متر ⬅️متراژ زمین : 250 متر ⬅تع...

سه خوابه

موقعیت مکانی عالی استفاده از بهترین متریال ها امنیت و آرامش محیط فروش هر ۶ واحد یکجا 500 متر زمین 170 متر بنا کد ملک 1002

سه خوابه / طبقه دوم

موقعیت عالی 450 متر زمین 170 متر بنا استفاده بهترین متریال نقشه عالی نما ساختمان سنگ ا مکانات کامل (اسپیلت-پکیج-پنجره دو جداره و ..) دو بلو...

دو خوابه / طبقه اول

🔴کد 478 ⬅️فروش آپارتمان ⬅سال ساخت : 1398 ⬅خیابان امام خمینی ⬅5طبقه 9 واحد ⬅مورد فروش : طبقه 1 ⬅متراژ : 103 متر ⬅تعداد خواب : 2 ⬅کف : سرامیک...

دو خوابه / طبقه چهارم

🔴کد 472 ⬅️ فروش آپارتمان ⬅سال ساخت : 1395 ⬅خیابان امام خمینی ⬅4 طبقه 8 واحد ⬅مورد فروش : طبقه 4 ⬅متراژ : 92 متر ⬅تعداد خواب : 2 ⬅کف : سرامیک...

دو خوابه / طبقه سوم

🔴کد 2093 ⬅فروش آپارتمان🌆 ⬅️خیابان امام خمینی🛣 ⬅سال ساخت : 1398 ⬅️5 طبقه 10 واحد ⬅واحد مورد فروش : طبقه 3 ⬅️متراژ : 120 متر ⬅️تعداد خواب : 2 ⬅...

دو خوابه

🔴کد 479 ⬅️پیش فروش آپارتمان ⬅تاربخ تحویل : 1400/07/30 ⬅خیابان امام خمینی ⬅4 طبقه 8 واحد ⬅مورد فروش : همه طبقات ⬅متراژ : 110 متر ⬅تعداد خواب...

دو خوابه / طبقه چهارم

🔴کد ۱۸۰ ⬅️ فروش آپارتمان ⬅سال ساخت : ۱۳۹۹ ⬅خیابان امام خمینی ⬅۴ طبقه ۸ واحد ⬅مورد فروش : طبقه ۴ ⬅آسانسور دارد ⬅متراژ : ۱۱۰ متر ⬅تعداد خواب : ۲...

آمل خیابان امام خمینی دو خوابه / طبقه اول

🔴 کد آگهی 479 ک ⬅ ️پیش فروش آپارتمان لوکس ⬅ تاربخ تحویل : 1400/07/30 ⬅ آمل خیابان هراز ⬅ 4 طبقه  8 واحد ⬅ مورد فروش : همه طبقات ⬅ متراژ : 110 م...

دو خوابه / طبقه اول

🔴کد 475 ⬅️ فروش آپارتمان ⬅سال ساخت : 1392 ⬅خیابان امام خمینی ⬅3 طبقه 7 واحد ⬅مورد فروش : طبقه 1 ⬅متراژ : 112 متر ⬅تعداد خواب : 2 ⬅کف : سر...

سه خوابه / طبقه سوم

🔴کد 396 ⬅فروش آپارتمان🌆 ⬅️خیابان امام خمینی🛣 ⬅تحویل : تحویل اسفند 1399 ⬅️6 طبقه 12 واحد ⬅واحد مورد فروش : طبقه 5 ⬅️متراژ : 190 متر ⬅متراژ زمی...

دو خوابه / طبقه دوم

🔴کد ⬅️ فروش آپارتمان ⬅سال ساخت : ۱۳۸۵ ⬅خیابان امام خمینی ⬅۳ طبقه ۵ واحد ⬅مورد فروش : طبقه ۲ ⬅متراژ : ۱۱۵ متر ⬅تعداد خواب : ۲ ⬅️۱ خواب مستر ⬅...

سه خوابه / طبقه پنجم

🔴کد 396 ⬅فروش آپارتمان🌆 ⬅️خیابان امام خمینی🛣 ⬅تحویل : تحویل اسفند 1399 ⬅️6 طبقه 12 واحد ⬅واحد مورد فروش : طبقه 5 ⬅️متراژ : 190 متر ⬅متراژ زمی...

سه خوابه

🔴کد 463 ⬅️ فروش آپارتمان ⬅سال ساخت : پیش فروش ⬅️تاریخ تحویل : 16ماه بعد ⬅خیابان امام خمینی ⬅4 طبقه 8 واحد ⬅مورد فروش : طبقه 1 و2و 3و 4 ⬅متراژ...

دو خوابه

🔴کد 463 ⬅️ فروش آپارتمان ⬅سال ساخت : پیش فروش ⬅️تاریخ تحویل : 16ماه بعد ⬅خیابان امام خمینی ⬅4 طبقه 8 واحد ⬅مورد فروش : طبقه 1 و2و 3و 4 ⬅متراژ...