خرید آپارتمان در خیابان آزادگان پیرانشهر

طبقه اول

ساختمان _برای_فروش? کد 2162♨️ آدرس؛ایثارگران ?مشخصات ملک ؛290متردهنه 12 بصورت دو بر ?سن بنا؛چند سال پیش ✳️ورودی:یک ورودی ✳️انشعابات:کامل ✳...