خرید آپارتمان در خوانسار

دو خوابه / طبقه دوم

دارای گاز و هود ویو به طرف باغ بسیار مناسب

اول خیابان اردیبهشت دو خوابه / طبقه اول
بعد از مدرسه آینده سازان دو خوابه / طبقه همکف

دو واحد آپارتمان طبقه همکف:95 متری دو خواب طبقه سوم :118 متری 2 خواب در بهترین جای خوانسار بفروش میرسد

یک خوابه / طبقه همکف
دو خوابه / طبقه همکف

آپارتمان آدرس : خوانسار – منظریه کاربری : مسکونی تعداد طبقات : 5 تعداد واحدها:15 طبقه: همکف متراژ : 73 متر تعداد خواب : ۲ قیمت: توافقی امک...

دو خوابه / طبقه سوم

آپارتمان آدرس : خوانسار – خیابان بعثت کاربری : مسکونی تعداد طبقات : 3 تعداد واحدها:6 طبقه: 3 متراژ : 86 متر تعداد خواب : ۲ قیمت: توافقی ام...

دو خوابه / طبقه سوم

آپارتمان آدرس : خوانسار – مسکن مهر کاربری : مسکونی تعداد طبقات : 5 تعداد واحدها:15 طبقه: 3 متراژ : 80 متر تعداد خواب : ۲ قیمت: توافقی امکا...

دو خوابه / طبقه چهارم

آپارتمان آدرس : خوانسار – مسکن مهر کاربری : مسکونی تعداد طبقات : 5 تعداد واحدها:20 طبقه: 4 متراژ : 75 متر تعداد خواب : ۲ قیمت:توافقی امکان...

دو خوابه / طبقه پنجم

آپارتمان آدرس : خوانسار – مسکن مهر کاربری : مسکونی تعداد طبقات : 5 تعداد واحدها:20 طبقه: 5 متراژ : 82 متر تعداد خواب : ۲ قیمت: 180.000.000...

دو خوابه / طبقه چهارم

آپارتمان آدرس : خوانسار – مسکن مهر کاربری : مسکونی تعداد طبقات : 5 تعداد واحدها:15 طبقه: 4 متراژ : 85 متر تعداد خواب : ۲ قیمت: 220.000.000...

یک خوابه / طبقه سوم

آپارتمان آدرس : خوانسار – چهل دستگاه کاربری : مسکونی تعداد طبقات : 3 تعداد واحدها:7 طبقه:3 متراژ : 75 متر تعداد خواب : 1 قیمت متری:4.000.000...

دو خوابه / طبقه دوم

آپارتمان آدرس : خوانسار – بلوار معلم کاربری : مسکونی تعداد طبقات : 3 تعداد واحدها:6 طبقه:2 واحد:2 متراژ : 85 متر تعداد خواب : ۲ قیمت متری:4...

دو خوابه / طبقه اول

آپارتمان آدرس : خوانسار – بلوار جانبازان کاربری : مسکونی تعداد طبقات : 3+همکف تعداد واحدها:6 طبقه:1 واحد:4 متراژ : 72 متر تعداد خواب : ۲...