خرید آپارتمان در خدابنده

آپارتمان 350 متری در میدان معلم خدابنده

کد آگهی 57417
میدان معلم , خیابان آزادی

آپارتمان 102 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 39133
قیدار , خیابان شهرداری جنب ماست بندی

آپارتمان 82 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 39103
قیدار , میدان معلم کوچه بانک ملی شعبه بازار
قیدار , خیابان میعاد 1

آپارتمان 90 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 28366
قیدار , محوطه مسکن مهر

آپارتمان 95 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 28363
قیدار , محوطه مسکن مهر طبقه سوم

آپارتمان 200 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 28361
قیدار , خیابان میعاد 4

آپارتمان 250 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 28360
قیدار , خیابان بنفشه

آپارتمان 290 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 27794
قیدار , خیابان کمربندی کوچه مسجد حضرت رقیه
قیدار , روبروی شهرداری کوچه سریر