خرید آپارتمان در خدابنده

خیابان آزادی

فروش آپارتمان 102 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 39133
خیابان شهرداری جنب ماست بندی

فروش آپارتمان 82 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 39103
میدان معلم کوچه بانک ملی شعبه بازار

فروش آپارتمان 100 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 39072
خیابان میعاد 1 یک خوابه

فروش آپارتمان 90 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 28366
محوطه مسکن مهر

فروش آپارتمان 95 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 28363
محوطه مسکن مهر طبقه سوم

فروش آپارتمان 200 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 28361
خیابان میعاد 4

فروش آپارتمان 250 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 28360
خیابان بنفشه

فروش آپارتمان 290 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 27794
خیابان کمربندی کوچه مسجد حضرت رقیه

فروش آپارتمان 170 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 27793
روبروی شهرداری کوچه سریر یک خوابه