خرید آپارتمان در حسن آباد همدان

بلوار دانشگاه آزاد دو خوابه / طبقه اول

جهت ملک و موقعیت: دو کله امتیاز سازه: دارد طبقه 3 و4 نیز 252,000,000 تومان به فروش می رسد

بلوار دانشگاه آزاد دو خوابه / طبقه سوم

جهت ملک و موقعیت: دو کله امتیاز سازه: دارد طبقه 4 نیز با همین مشخصات به فروش می رسد و طبقه 1 به مبلغ 2290,000,000 تومان به فروش می رسد.