خرید آپارتمان در جولان همدان

انتهای جولان یک خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4443 📌منطقه: انتهای جولان 📏متراژ: 65 💰قیمت کل: 293میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون و507هزار توم...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4210 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 86 💰قیمت کل: 408 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و700هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 10واحد، ط...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4181 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 68 💰قیمت کل: 283میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون و200 هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 8واحد، طب...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4191 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 102 💰قیمت کل: 510 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون تومان 📦امکانات: 4طبقه 4واحد، طبقه اول، 2...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4078 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 90 💰قیمت کل: 459 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 100 هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 16واحد،...

یک خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4030 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 66 💰قیمت کل: 290میلیون و 400تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و 400هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3966 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 61 💰قیمت کل: 262 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون و 300 هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 5واحد،...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3958 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 109 💰قیمت کل: 490 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 12واحد...

یک خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3934 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 51 💰قیمت کل: 244میلیون و 800 تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون و 800 هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 8وا...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان ?کد: 3843 ?منطقه: جولان ?متراژ: 74 ?قیمت کل: 296 میلیون تومان ?قیمت هر متر: 4 میلیون وهزار تومان ?امکانات: 4طبقه 12واحد، طبقه...

دو خوابه / طبقه سوم

?کد: ۳۷۳۶ ?منطقه: جولان ?متراژ: ۷۴ ?قیمت کل: ۳۲۵میلیون تومان ?قیمت هر متر: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ?امکانات: ۳/۵طبقه ۱۲واحد، طبقه‌ی سوم، دوخ...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان ?کد: ۳۷۶۴ ?منطقه: جولان ?متراژ: ۷۰ ?قیمت کل: ۳۳۹ میلیون تومان ?قیمت هر متر: ۴ میلیون و۸۵۰ هزار تومان ?امکانات: ۴طبقه ۸واحد، طب...

دو خوابه / طبقه اول

?کد:462 ?آپارتمان فروشی:جولان ?متراژ: 86 ?متری:4.650 ?قیمت کل:400 ?چندخواب:2 ?چندطبقه:1 ?چند واحد:10 ?طبقه:1 ?سال ساخت:94 ?امکانات: وام ۴۰می...

دو خوابه / طبقه سوم

?کد: 191 ?آپارتمان فروشی: جولان ?متراژ: 82 ?متری: 4میلیون و 500 ?قیمت کل: 369میلیون ?چندخواب: 2 ?چندطبقه: 5 ?چند واحد: 15 ?طبقه: 3 ?سال ساخت:...

دو خوابه / طبقه سوم

?کد:174 ?آپارتمان فروشی: جولان ?متراژ: 74 ?متری: 3میلیون 900 ?قیمت کل: 288میلیون ?چندخواب: 2 ?چندطبقه: 4 ?چند واحد:8 ?طبقه: 3 ?سال ساخت: 87...