خرید آپارتمان در جولان همدان

ویژه
یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5002 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 60 💰قیمت کل: 270میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و500هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 9واحد، طبقه...

ویژه
یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4992 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 68 💰قیمت کل: 330میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و940هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 8واحد، طبقه...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:5102 🔴آپارتمان فروشی:جولان 🔴متراژ:۶۵ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۵میلیون و۸۰۰ 🔴کل قیمت:۳۷۶میلیون 🔴وام:۳...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5079 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 88 💰قیمت کل: 510میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و800هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 20واحد، طبق...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5060 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 54 💰قیمت کل: 253میلیون و 800 تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و700هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 5واحد...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش 🏡متراژ :۸۶ 🏡نوع ملک:اپارتمان 4 طبقه ۱۲ واحدی طبقه سوم 🏡سال ساخت: ۱۳۹۲ ⬅️آب :✅ ⬅️برق:✅ ⬅️گاز :✅ ⬅️تلفن:✅ 🏡بازدید : باهماهنگی 🏡موقعیت...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:5079 🔴آپارتمان فروشی:جولان 🔴متراژ:۸۶ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۵۱۶میلیون 🔴وام: 🔴ام...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:62 🔴آپارتمان فروشی:جولان 🔴متراژ:۵۴ 🔴سال ساخت:۸۸ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۵میلیون و ۵۰۰ 🔴کل قیمت:۳۰۰میلیون 🔴وام:...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:5002 🔴آپارتمان فروشی:جولان 🔴متراژ:۶۵ 🔴سال ساخت:۹۱ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۱۵ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۵میلیون 🔴کل قیمت:۳۲۵یلیون

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:5016 🔴آپارتمان فروشی:جولان 🔴متراژ:۷۵ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۴میلیون و۸۰۰ 🔴کل قیمت:۳۶۰ میلیون 🔴امکا...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:112 🔴آپارتمان فروشی:جولان 🔴متراژ:۸۱ 🔴سال ساخت:۸۶ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۴میلیون و ۴۰۰هزار 🔴کل قیمت:۳۵۵میلیون...

یک خوابه / طبقه سوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4793 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 65 💰قیمت کل: 344میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و300هزار تومان 📦ا...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4925 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 80 💰قیمت کل: 320میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و200هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد، طبق...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:87 🔴آپارتمان فروشی:جولان 🔴متراژ:۵۴ 🔴سال ساخت:۸۸ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۱۲ 🔴متری:۴میلیون و ۸۵۰هزار 🔴کل قیمت:۲۶۲میلیون...

دو خوابه / طبقه سوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4844 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 80 💰قیمت کل: 320میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون تومان 📦امکانات: 3ط...