خرید آپارتمان در جولان همدان

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:238 🔴آپارتمان فروشی:جولان 🔴متراژ:۷۸ 🔴سال ساخت:۸۷ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون 🔴کل قیمت:۵۴۶میلیون 🔴وام:ندارد...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:127 🔴آپارتمان فروشی:جولان 🔴متراژ:۸۳ 🔴سال ساخت:۹۳ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۸میلیون 🔴کل قیمت:۶۶۴میلیون 🔴وام:ندارد...

سه خوابه / طبقه سوم

فروش:اپارتمان 🔘کد:5215 📌منطقه:جولان 📏متراژ: 84 💰قیمت کل:510 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و71هزار تومان 📦امکانات:4طبقه و12 واحد .طبقه...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:127 🔴آپارتمان فروشی:جولان 🔴متراژ:۸۳ 🔴سال ساخت:۹۳ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۸میلیون 🔴کل قیمت:۶۶۴میلیون 🔴وام:ندارد...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:5164 🔴آپارتمان فروشی:جولان 🔴متراژ:۹۵ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۷میلیون 🔴کل قیمت:۶۶۵میلیون 🔴وام:۴۰میلی...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:5126 🔴آپارتمان فروشی:جولان 🔴متراژ:۷۳ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۱۱ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۵۴۷میلیون...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:5160 🔴آپارتمان فروشی:جولان خیابان توبچی 🔴متراژ:۷۵ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۴۵۰میلیو...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد5164 🔴آپارتمان فروشی جولان 🔴مترا100 🔴سال ساخت:99 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:9 🔴طبقه:1 🔴متری:7میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد ۷۶۰میلیون 🔴...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:5079 🔴آپارتمان فروشی:جولان 🔴متراژ:۸۶ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۷میلیون 🔴کل قیمت:۶۰۰میلیون 🔴وام: 🔴ام...

دو خوابه / طبقه سوم

کد:5176 🔴آپارتمان فروشی:جولان 🔴متراژ:۸۱ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۶ 🔴کل قیمت:۴۸۶ 🔴وام:۶۰میلیون 🔴امکانات:...

ویژه
یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5002 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 60 💰قیمت کل: 270میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و500هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 9واحد، طبقه...

ویژه
یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4992 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 68 💰قیمت کل: 330میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و940هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 8واحد، طبقه...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:112 🔴آپارتمان فروشی:جولان 🔴متراژ:۸۱ 🔴سال ساخت:۸۶ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۴میلیون و ۴۰۰هزار 🔴کل قیمت:۳۵۵میلیون...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5079 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 88 💰قیمت کل: 510میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و800هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 20واحد، طبق...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5060 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 54 💰قیمت کل: 253میلیون و 800 تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و700هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 5واحد...