خرید آپارتمان در جوادیه همدان

سه خوابه / طبقه اول

🆔کد پیگیری : 10014846 🏬#فروش_آپارتمان_بین_یک_تایک_ونیم_میلیارد_جوادیه 💰قیمت : 1,380,000,000 تومان 📐 متراژ : 152 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه...

سه خوابه / طبقه هفتم

🆔کد پیگیری : 10014846 🏬#فروش_آپارتمان_بین_یک_ونیم_تا2میلیارد_جوادیه 💰قیمت : 1,804,000,000 تومان 📐 متراژ : 164 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه :...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:5140 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:۹۶ 🔴سال ساخت:۸۵ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۴ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون 🔴کل قیمت:۶۷۲میلیون 🔴وام: 🔴ام...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:5098 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:۶۲ 🔴سال ساخت:۹۱ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۷میلیون و۸۰۰ 🔴کل قیمت:۴۸۴میلیون 🔴وام:...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:5134 🔴آپارتمان فروشی:بر اصلی جوادیه 🔴متراژ:۹۰ 🔴سال ساخت:۸۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۶ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۸میلیون و ۲۰۰ 🔴کل قیمت:۷۳۸میل...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:5103 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:۵۰ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۸میلیون 🔴کل قیمت:۴۰۰میلیون 🔴وام: 🔴ام...

دو خوابه / طبقه دوم

🆔کد پیگیری : 10014736 #فروش_آپارتمان_جوادیه 💰قیمت : 630,000,000 تومان 📐 متراژ : 90 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : شمالی...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:5081 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:۹۱ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۹میلیون و۵۰۰ 🔴کل قیمت:۸۶۴میلیون 🔴وام:...

دو خوابه / طبقه سوم

کد:5064 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:۶۲ 🔴سال ساخت:۹۲ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۸میلیون 🔴کل قیمت:۵۰۰ 🔴وام: 🔴امکانات:ف...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد:5060 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:۹۰ 🔴سال ساخت:۸۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۵ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۶میلیون و۶۰۰ 🔴کل قیمت:۵۹۶میلیون 🔴وام:...

دو خوابه / طبقه سوم

🆔کد پیگیری : 10014710 🏬#فروش_آپارتمان_جوادیه 💰قیمت : 720,000,000 تومان 📐 متراژ : 80 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : جنوبی...

دو خوابه / طبقه پنجم

🆔کد پیگیری : 10014710 🏬#فروش_آپارتمان_جوادیه 💰قیمت : 1,620,000,000 تومان 📐 متراژ : 180 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : جنو...

دو خوابه / طبقه اول

🆔کد پیگیری : 10014710 🏬#فروش_آپارتمان_جوادیه 💰قیمت : 720,000,000 تومان 📐 متراژ : 80 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : جنوبی...

دو خوابه / طبقه چهارم

🆔کد پیگیری : 10014710 🏬#فروش_آپارتمان_جوادیه 💰قیمت : 1,710,000,000 تومان 📐 متراژ : 190 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : جنو...

دو خوابه / طبقه اول

🆔کد پیگیری : 10014710 🏬#فروش_آپارتمان_جوادیه 💰قیمت : 900,000,000 تومان 📐 متراژ : 100 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : جنوبی...