خرید آپارتمان در جوادیه همدان

دو خوابه / طبقه اول

🆔کد پیگیری : 10014463 🏬#فروش_آپارتمان_بین300تا400میلیون_جوادیه 💰قیمت : 380,000,000 تومان 📐 متراژ : 68 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه...

یک خوابه / طبقه چهارم

کد:٨ 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:٥٠ 🔴متری:٦میلیون و٥٠٠هزارتومان 🔴قیمت کل:٣٢٠میلیون 🔴چندخواب:١ 🔴چندطبقه:٤ 🔴چند واحد:٨ 🔴طبقه:٤ 🔴سال ساخت:٩٨...

یک خوابه / طبقه دوم

کد:١٣ 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:٥٠ 🔴متری:٦میلیون 🔴قیمت کل:٣٠٠میلیون 🔴چندخواب:١ 🔴چندطبقه:٣ 🔴چند واحد:٩ 🔴طبقه:٢ 🔴سال ساخت:٩١

دو خوابه / طبقه اول

کد:125 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:90 🔴سال ساخت:95 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:1 🔴موقعیت :جنوبی 🔴متری:6 🔴کل قیمت:540میلیون 🔴و...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:760 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:83 🔴متری:6میلیون و 900هزار 🔴قیمت کل:580میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:86 🔴...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:748 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:99 🔴متری:6میلیون 🔴قیمت کل:594میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:9 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:96 🔴امکانات:فو...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:574 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ: 100 🔴متری:7میلیون500 🔴قیمت کل: 750میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:7 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:96 🔴امکا...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:1209 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:104 🔴متری:8میلیون و 200 🔴قیمت کل:852میلیون و 800 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:5 🔴طبقه:² 🔴سال ساخت:...

سه خوابه / طبقه ششم

🏡کد:659 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:117 🔴متری :7میلیون 🔴قیمت کل:750میلیون 🔴چندخواب:3 🔴چند طبقه:7 🔴چند واحد:13 🔴طبقه:6 🔴سال ساخت:92 🔴امکا...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد: 645 🔴آپارتمان فروشی: جوادیه 🔴متراژ:92 🔴متری :6میلیون 🔴قیمت کل:550میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چند طبقه:4 🔴چند واحد:5 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:87 🔴امکان...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3982 📌منطقه: ابتدای جوادیه 📏متراژ: 64 💰قیمت کل: 371 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 800هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:628 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:50 🔴متری:5میلیون 800 🔴قیمت کل:290میلیون 🔴چندخواب:1 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:91 🔴امکان...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد: 3963 📌منطقه: جوادیه 📏متراژ: 82 💰قیمت کل: 560 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و830 هزار تومان 📦امکانات: 4 طبقه 12واحد،...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3948 📌منطقه: جوادیه 📏متراژ: 50 💰قیمت کل: 300 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 8واحد، طبقه...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3926 📌منطقه: جوادیه 📏متراژ: 105 💰قیمت کل: 892 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 5واحد...