خرید آپارتمان در جهانشهر کرج

4
میدان گلها سه خوابه
11
خیابان کسری شمالی سه خوابه / طبقه ششم
بلوار بهارستان چهار خوابه / طبقه چهارم
میدان سپاه دو خوابه / طبقه چهارم
6
بلوار مولانا سه خوابه / طبقه اول
1
بلوار ماهان غربی خیابان ارغوان سه خوابه / طبقه سوم