خرید آپارتمان در جهانشهر کرج

بلوار بهارستان

#فروش ⏰تاریخ : 1399/03/19 ▪️کد : 3879 🔹متراژ :...

بلوار ماهان غربی خیابان ارغوان

بلوار ماهان غربی خیابان ارغوان خیابان پاییزان غربی ملک شمالی واحد شمالی جنوبی 1 سال ساخت نما سنگ 4 طبقه طبقه همکف...

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-جهانشهر-بلوار مولانا خ بو علی سینا متراژ بنا(متر مربع): 90 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):630,000,000 قیمت متری(تومان)...

فروش آپارتمان مسكونی درجهانشهر-جهانشهر غربی-جهانشهر بلوار ماهان غربی پشت تالار لوتوس متراژ بنا(متر مربع): 455 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قی...

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-جهانشهر-جهانشهر متراژ بنا(متر مربع): 193 مساحت(متر مربع): تاریخ ثبت: 14 بهمن 1398 تعداد مشاهده: 2 قیمت کل(تومان):2,798...

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری مسكونی درکرج-جهانشهر-بلوار ماهان غربی متراژ بنا(متر مربع): 0 مساحت(متر مربع): 300 قیمت کل(تومان):0 قیمت متری...

فروش آپارتمان مشخص نشده درکرج-جهانشهر-بلوار مولانا متراژ بنا(متر مربع): 120 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):1,260,000,000 قیمت متری(تومان):0 قدیم...

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-جهانشهر-خ کسری متراژ بنا(متر مربع): 300 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):15,000,000 نما رومی امکانا...

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-جهانشهر-بلوار جمهوری متراژ بنا(متر مربع): 84 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):650,000,000 قیمت متری(تومان):0 نما سنگ ا...

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-جهانشهر-خیابان بوستان متراژ بنا(متر مربع): 85 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):0 نما سنگ امکانات:...

روش آپارتمان مسكونی درکرج-جهانشهر-بلوار مولانا متراژ بنا(متر مربع): 72 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):468,000,000 قیمت متری(تومان):6,500,000 نما...

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-جهانشهر-جهانشهر غربی خیابان گلستان متراژ بنا(متر مربع): 135 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):1,750,000,000 قیمت متری(توم...

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-جهانشهر-بلوار بهارستان متراژ بنا(متر مربع): 143 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):2,145,000,000 قیمت متری(تومان):15,000,0...

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-جهانشهر-بلوار مولانا متراژ بنا(متر مربع): 97 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):990,000,000 قیمت متری(تومان):10,000,000 ن...

فروش آپارتمان مسكونی درجهانشهر-جهانشهر غربی-خ ارغوان متراژ بنا(متر مربع): 89 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):8,500,000,000 امک...