خرید آپارتمان در جلفا

9
خیابان تقیون سه خوابه
سه خوابه
طبقه چهارم
محدوده علمدار دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول
یک خوابه / طبقه چهارم
خیابان پارک شهر
دو خوابه