خرید آپارتمان در جلفا

مرکزشهر دو خوابه
دو خوابه / طبقه اول
خیابان امام جعفرصادق روبروی پارک شهر برج گلشن دو خوابه / طبقه چهارم
علمدار جنب تامین اجتماعی برخیابان ولایت فقیه سه خوابه / طبقه چهارم
میدان قائم گرگر پشت بانک صادرات دو خوابه / طبقه سوم
مرکزشهر جلفا خیابان تقیون سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه سوم
روبروی پارک شهر،برج گلشن طبقه چهارم دو خوابه / طبقه چهارم
طبقه سوم
جنب تامین اجتماعی سه خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه
دو خوابه