خرید آپارتمان در جانبازان همدان

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:191/2 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۸میلیون و۱۰۰تومان 🔴کل قیمت:۸۱۰میل...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:191 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۹میلیون ۳۰۰ 🔴کل قیمت:۹۳۰ میلیون 🔴و...

طبقه دوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5377 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 765میلیون تومان 💵قیمت هر...

یک خوابه / طبقه سوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش:اپارتمان 🔘کد:5375 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 49 💰قیمت کل: 530میلیون تومان 💵قیمت هر م...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:191/2 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۸میلیون ۲۰۰ 🔴کل قیمت:۸۲۰میلیون...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:191 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۹میلیون ۳۰۰ 🔴کل قیمت:۹۳۰ میلیون 🔴و...

دو خوابه / طبقه دوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5348 📌منطقه:جانبازان 📏متراژ: 85 💰قیمت کل:748 میلیون تومان 💵قیمت هر...

دو خوابه / طبقه دوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5348 📌منطقه:جانبازان 📏متراژ: 85 💰قیمت کل:748 میلیون تومان 💵قیمت هر...

دو خوابه / طبقه سوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5311 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 85 💰قیمت کل:722 میلیون 500تومان 💵قیمت...

یک خوابه / طبقه دوازدهم

🏡کد:103 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان.ابوذر 🔴متراژ:۶۵ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۲ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۱۲ 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۳۹۰میلیون...

دو خوابه / طبقه سوم

املاک کلبه مجلل 🏡کد:5109 🔴آپارتمان فروشی: جانبازان 🔴متراژ:۷۳ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:8میلیون 🔴کل قیمت:5...

دو خوابه / طبقه سوم

ملاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5311 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 85 💰قیمت کل:722 میلیون 500تومان 💵قیمت...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5297 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 78 💰قیمت کل: 650میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات:3طبقه و9 واحد .طبقه د...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:153 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۶۰ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۲ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۹۳۰۰میلیون 🔴کل قیمت:۵۶۰ میلیون 🔴و...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:149 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۱ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۰میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد 🔴وام:۳۰م...