خرید آپارتمان در تهران

1
فرشته

آپارتمان 95 متری در دروس تهران

کد آگهی 62736
دروس , محله دروس طبقه دوم
جردن , محله جردن طبقه اول
قیطریه , محله قیطریه طبقه پنجم
محمودیه , محله محمودیه
محمودیه , محله محمودیه طبقه هفتم

آپارتمان 85 متری در دمادشت تهران

کد آگهی 62631
دمادشت , تهران - دمادشت - فاز 2 طبقه دوم

آپارتمان 128 متری در دمادشت تهران

کد آگهی 62622
دمادشت , تهران - دمادشت طبقه چهارم
1
خیابان استاد معین , خیابان لعل آخر طبقه پنجم
1
خیابان استاد معین , خیابان نجارزادگان طبقه سوم