خرید آپارتمان در تربت حیدریه

آپارتمان 81 متری در خیابان ابن سینا تربت حیدریه

آگهی جدید
سه خوابه / طبقه سوم

نوع ملک :# آپارتمان #فروش طبقه سوم آدرس:ابن سینا متراژ زمین: متراژ بنا :81 تعداد خواب:3 سند:وکالت تعداد طبقات: تعداد واحد در طبقه: سن بنا...

آپارتمان 93 متری در خیابان قائم تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه اول

نوع ملک :# آپارتمان #فروش آدرس:قائم متراژ زمین: متراژ بنا :93 تعداد خواب:2 سند:ملکی تعداد طبقات:4 تعداد واحد در طبقه: سن بنا:4 طبقه:اول...

آپارتمان 235 متری در خیابان طالقانی تربت حیدریه

آگهی جدید
شش خوابه

نوع ملک :# آپارتمان #فروش آدرس:طالقانی متراژ زمین:235 متراژ بنا :155+155+100 تعداد خواب:2+3+1 سند:ملکی تعداد طبقات:3 تعداد واحد در طبقه:...

آپارتمان 75 متری در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه

نوع ملک :# آپارتمان #پیش فروش آدرس:شهرک ولیعصر متراژ زمین: متراژ بنا :75 تعداد خواب:2 سند:وکالت تعداد طبقات:3 تعداد واحد در طبقه:3 سن ب...

آپارتمان 65 متری در میدان امام حسین تربت حیدریه

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه همکف

نوع ملک :# آپارتمان #فروش آدرس:امام حسین متراژ زمین: متراژ بنا :65 تعداد خواب:1 سند:ملکی (دارای پایانکار) تعداد طبقات:3 تعداد واحد در طبقه...

آپارتمان 135 متری در خیابان مطهری تربت حیدریه

آگهی جدید
سه خوابه

نوع ملک :# آپارتمان #فروش آدرس:مطهری متراژ زمین: متراژ بنا :135 تعداد خواب:3 سند:ملکی تعداد طبقات:4 تعداد واحد در طبقه: سن بنا:4 طبقه:3...

سه خوابه

نوع ملک :# آپارتمان #فروش آدرس:امام حسین متراژ زمین: متراژ بنا :133 تعداد خواب:3 سند:ملکی تعداد طبقات:6 تعداد واحد در طبقه: سن بنا:تازه...

آپارتمان 118 متری در خیابان خرداد تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه

نوع ملک :# آپارتمان #فروش آدرس:خرداد متراژ زمین:118 متراژ بنا :105+105+105 تعداد خواب:2+2+1 سند:قولنامه تعداد طبقات:3 تعداد واحد در طبقه:...

آپارتمان 75 متری در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه دوم

نوع ملک :# آپارتمان #فروش طبقه دوم آدرس:شهرک ولیعصر متراژ زمین: متراژ بنا :75 تعداد خواب:2 سند:وکالت تعداد طبقات:۳ تعداد واحد در طبقه: س...

آپارتمان 75 متری در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه چهارم

نوع ملک :# آپارتمان #فروش طبقه چهارم آدرس:شهرک ولیعصر متراژ زمین: متراژ بنا :75 تعداد خواب:2 سند:وکالت تعداد طبقات:5 تعداد واحد در طبقه:4...

آپارتمان 75 متری در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه اول

نوع ملک :# آپارتمان #فروش طبقه اول آدرس:شهرک ولیعصر متراژ زمین: متراژ بنا :75 تعداد خواب:2 سند:وکالت تعداد طبقات:5 تعداد واحد در طبقه:4...

آپارتمان 81 متری در خیابان ابن سینا تربت حیدریه

آگهی جدید
سه خوابه / طبقه سوم

نوع ملک :# آپارتمان #فروش طبقه سوم آدرس:ابن سینا متراژ زمین: متراژ بنا :81 تعداد خواب:3 سند:وکالت تعداد طبقات: تعداد واحد در طبقه: سن بنا...

آپارتمان 75 متری در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه پنجم

نوع ملک :# آپارتمان #فروش طبقه پنجم آدرس:شهرک ولیعصر متراژ زمین: متراژ بنا :75 تعداد خواب:2 سند:وکالت تعداد طبقات:5 تعداد واحد در طبقه:4...

آپارتمان 100 متری در بلوار کاشانی تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه اول

نوع ملک :# آپارتمان #فروش طبقه اول آدرس:کاشانی متراژ زمین: متراژ بنا :100 تعداد خواب:2 سند:ملکی(پایانکار) تعداد طبقات:4 تعداد واحد در طبقه...

سه خوابه / طبقه چهارم

نوع ملک :# آپارتمان #فروش طبقه چهارم آدرس:خیرین متراژ زمین:۳۳۰ متراژ بنا :۲۳۰ تعداد خواب:۳ سند:ملکی(دارای پایانکار) تعداد طبقات:۷ تعداد...