خرید آپارتمان در تربت حیدریه

فروش آپارتمان 100 متری در تربت حیدریه تربت حیدریه

کد آگهی 52996
دو خوابه

فروش آپارتمان 90 متری در تربت حیدریه تربت حیدریه

کد آگهی 52994
دو خوابه

فروش آپارتمان 120 متری در تربت حیدریه تربت حیدریه

کد آگهی 52989
دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 135 متری در تربت حیدریه تربت حیدریه

کد آگهی 52987
یک خوابه

فروش آپارتمان 100 متری در تربت حیدریه تربت حیدریه

کد آگهی 52977

فروش آپارتمان 200 متری در تربت حیدریه تربت حیدریه

کد آگهی 52968
دو خوابه
5

فروش آپارتمان 120 متری در خیابان مدرس تربت حیدریه

کد آگهی 49306
کوچه مدرس۲۳ دو خوابه
1

فروش آپارتمان 75 متری در میدان امام تربت حیدریه

کد آگهی 49298
خیابان خیرین دو خوابه / طبقه سوم
4

فروش آپارتمان 140 متری در میدان امام تربت حیدریه

کد آگهی 47357
خیابان خیرین سه خوابه / طبقه پنجم

فروش آپارتمان 120 متری در میدان امام تربت حیدریه

کد آگهی 44234
خیابان خیرین مدرسه ساز طبقه چهارم