خرید آپارتمان در تربت حیدریه

فروش آپارتمان 85 متری در میدان شهدا تربت حیدریه

کد آگهی 81532
بلوار جانبازان خیابان جانبازان دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 88 متری در میدان امام تربت حیدریه

کد آگهی 81601
خیابان خیرین خیرین 1 طبقه دوم
خیابان مظفریه مظفریه 1
خیابان امیرکبیر امیرکبیر 1/2 دو خوابه

فروش آپارتمان 90 متری در میدان کاشانی تربت حیدریه

کد آگهی 81508
بلوار آیت الله کاشانی کاشانی 19 یاس 3

فروش آپارتمان 51 متری در خیابان خرداد تربت حیدریه

کد آگهی 74099
خیابان 15 خرداد یک خوابه
بلوار دکتر بهشتی سه خوابه

فروش آپارتمان 100 متری در میدان بسیج تربت حیدریه

کد آگهی 74074
بلوار شهیدباهنر خیابان شهیدباهنر

فروش آپارتمان 90 متری در میدان امام تربت حیدریه

کد آگهی 74023
خیابان نواب صفوی دو خوابه

فروش آپارتمان 85 متری در بلوار مدرس تربت حیدریه

کد آگهی 74010
خیابان مدرس سه خوابه

فروش آپارتمان 65 متری در خیابان قائم تربت حیدریه

کد آگهی 81359
قائم 3 دو خوابه / طبقه همکف
بلوار دکتر بهشتی یک خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 235 متری در بلوار مدرس تربت حیدریه

کد آگهی 74112
خیابان رسالت
دو خوابه

فروش آپارتمان 102 متری در تربت حیدریه تربت حیدریه

کد آگهی 74059
مجتمع اداری کوروش