خرید آپارتمان در تبریز

باغمیشه , محله باغمیشه طبقه چهارم
ائل گلی , محله ائل گلی طبقه اول
یاغچیان , محله یاغچیان طبقه چهارم
ائل گلی , محله ائل گلی طبقه اول
مرزداران , محله مرزداران
ولیعصر , محله ولیعصر طبقه سیزدهم
ولیعصرجنوبی , محله ولیعصر جنوبی طبقه سوم
ویلاشهر , محله ویلاشهر طبقه دوم
رجایی شهر , محله رجایی شهر طبقه ششم
ولیعصر , محله ولیعصر طبقه دوم