خرید آپارتمان در بندر ماهشهر

فروش آپارتمان 100 متری در فاز1 بندر ماهشهر

3 هفته قبل
دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان 100متری👇 #فروش_آپارتمان ✔️♦️سال ساخت 1389 ✔️♦️چهارطبقه/طبقه سوم/دوخوابه ✔️♦️روبنما ✔️♦️کابینت/کمد دیواری ✔️♦️پارکینگ مشاع 💰قی...

فروش آپارتمان 112 متری در فاز5 بندر ماهشهر

3 هفته قبل
طبقه دوم

فروش آپارتمان 112متری👇 #فروش_آپارتمان ✔️♦️سال ساخت 1397 ✔️♦️سه طبقه/طبقه دوم/روبنما ✔️♦️فول امکانات ✔️♦️پارکینگ وانباری اختصاصی 💰قیمت: 520...

فروش آپارتمان 75 متری در فاز2 بندر ماهشهر

3 هفته قبل
دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 75متری👇 #فروش_آپارتمان ✔️♦️سال ساخت 1389 ✔️♦️چهارطبقه/طبقه چهارم/دوخوابه ✔️♦️روبنما ✔️♦️کابینت وکمد دیواری MDF/کاغذ دیواری ✔️♦️پ...

فروش آپارتمان 100 متری در فاز2 بندر ماهشهر

1 ماه قبل
دو خوابه

#فروش_آپارتمان ✔️♦️سال ساخت 1388 ✔️♦️سه طبقه/سه واحده/روبنما ✔️♦️سه واحد صد متری/دوخوابه ✔️♦️پارکینگ اختصاصی 💰قیمت: یک میلیارد و سیصد میلیون...

فروش آپارتمان 80 متری در فاز1 بندر ماهشهر

1 ماه قبل
دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 80 متری👇 #فروش_آپارتمان ✔️♦️سال ساخت 1393 ✔️♦️چهارطبقه/دوازده واحده/طبقه دوم ✔️♦️دوخوابه/روبنما ✔️♦️کابینت وکمددیواریMDF ✔️♦️پار...

فروش آپارتمان 85 متری در فاز2 بندر ماهشهر

1 ماه قبل
دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 85 متری👇 #فروش_آپارتمان ✔️♦️سال ساخت 1389 ✔️♦️چهارطبقه/هفت واحده/طبقه اول ✔️♦️دوخوابه/روبنما ✔️♦️کابینت /کمددیواری ✔️♦️پارکینگ ا...

فروش آپارتمان 83 متری در فاز2 بندر ماهشهر

1 ماه قبل
دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان 83 متری👇 #فروش_آپارتمان ✔️♦️سال ساخت 1389 ✔️♦️سه طبقه/طبقه سوم/ دو خوابه ✔️♦️ روبنما ✔️♦️کابینت/ کمد دیواری ✔️♦️پارکینگ مشاع...

سه خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان 160 متری👇 #فروش_آپارتمان ✔️♦️چهارطبقه/طبقه سوم/ سه خوابه ✔️♦️روبنما/ نوساز ✔️♦️فول امکانات ✔️♦️ساخت مهندسی و شیک ✔️♦️پارکینگ و ا...

فروش آپارتمان 78 متری در فاز2 بندر ماهشهر

1 ماه قبل
دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 78 متری👇 #فروش_آپارتمان ✔️♦️سال ساخت 1390 ✔️♦️چهارطبقه/طبقه دوم/دوخوابه ✔️♦️کابینت/کمد دیواری/کاغذ دیواری/ کف سرامیک/ گاز صفحه ای...

فروش آپارتمان 80 متری در فاز2 بندر ماهشهر

1 ماه قبل
دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 80 متری👇 #فروش_آپارتمان ✔️♦️سال ساخت 1389 ✔️♦️چهارطبقه/طبقه اول/دوخوابه ✔️♦️کابینت /کمد دیواری ✔️♦️روبنما ✔️♦️پارکینگ و انباری...

فروش آپارتمان 126 متری در فاز2 بندر ماهشهر

1 ماه قبل
سه خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 126متری👇 #فروش_آپارتمان ✔️♦️سال ساخت 1393 ✔️♦️چهارطبقه/هشت واحده/طبقه دوم ✔️♦️سه خوابه/روبنما ✔️♦️کابینت های گلاس/ کمدیواری MDF/گ...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان96 متری👇 #فروش_آپارتمان ✔️♦️سال ساخت 1394 ✔️♦️چهارطبقه/هشت واحده/طبقه سوم ✔️♦️دوخوابه/روبنما ✔️♦️کابینت وکمددیواریMDF/کاغذ دیواری/...

فروش آپارتمان 103 متری در فاز1 بندر ماهشهر

1 ماه قبل
دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 103متری👇 #فروش_آپارتمان ✔️♦️سال ساخت 1396 ✔️♦️چهارطبقه/هشت واحده/طبقه چهارم ✔️♦️دوخوابه/خام ✔️♦️کاغذ دیواری/دلباز و شیک ✔️♦️پارک...

فروش آپارتمان 110 متری در فاز6 بندر ماهشهر

1 ماه قبل
دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 110متری👇 #فروش_آپارتمان ✔️♦️سه طبقه/سه واحده/طبقه اول ✔️♦️دوخوابه/ روبنما ✔️♦️کابینت و کمد دیواری MDF ✔️♦️پارکینگ وانباری اختصاص...

فروش آپارتمان 96 متری در فاز7 بندر ماهشهر

1 ماه قبل
دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 96 متری👇 #فروش_آپارتمان ✔️♦️چهارطبقه/هشت واحده/طبقه چهارم ✔️♦️دوخوابه/ روبنما ✔️♦️کابینت وکمد دیواری MDF/ کف سرامیک/ گاز صفحه ای...