خرید آپارتمان در بلوار کاشانی همدان

ویژه
سه خوابه / طبقه سوم

🏬#فروش_آپارتمان_بین800تا900میلیون_بلوار_کاشانی 💰قیمت : 900,000,000 تومان 📐 متراژ : 111 متر 🌍 منطقه : #بلوار_کاشانی 🌄موقعیت : جنوبی 🛌تعداد اتاق :...

ویژه
یک خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4994 📌منطقه: بلوارکاشانی 📏متراژ: 65 💰قیمت کل: 352میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و415هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد...

ویژه
یک خوابه

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4995 📌منطقه: بلوارکاشانی 📏متراژ: 50 💰قیمت کل: 335میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و700هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:5100 🔴آپارتمان فروشی:کاشانی 🔴متراژ:۱۰۳ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۸میلیون 🔴کل قیمت:۸۲۴میلیون 🔴وام: 🔴...

سه خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5083 📌منطقه: بلوارکاشانی 📏متراژ: 153 💰قیمت کل: 1میلیارد و 100میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 5طب...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش 🏡متراژ :۶۸ 🏡نوع ملک: آپارتمان 🏡سال ساخت:۹۷ ⬅️آب :✅ ⬅️برق:✅ ⬅️گاز :✅ ⬅️تلفن:✅ 🏡بازدید : باهماهنگی 🏡موقعیت: بلوار کاشانی کوچه جهاد دان...

دو خوابه / طبقه اول

🆔کد پیگیری : 10014748 🏬#فروش_آپارتمان_بلوار_کاشانی 💰قیمت : 602,000,000 تومان 📐 متراژ : 86 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #بلوار_کاشانی 🌄موق...

سه خوابه / طبقه دوم

🏡کد:5080 🔴آپارتمان فروشی:کاشانی 🔴متراژ:۱۵۳ 🔴سال ساخت:۱۳۷۰ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۹۱۸میلیون 🔴وام:...

دو خوابه / طبقه دوم

🆔کد پیگیری : 10014795 🏬#فروش_آپارتمان_بلوار_کاشانی 💰قیمت : 600,000,000 تومان 📐 متراژ : 86 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #بلوار_کاشانی 🌄موق...

یک خوابه / طبقه دوم

کد:88 🔴آپارتمان فروشی:کاشانی 🔴متراژ:۴۴ 🔴سال ساخت:۸۵ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون و ۵۰۰ 🔴کل قیمت:۳۳۰میلیون 🔴وام:...

دو خوابه / طبقه دوم

کد:5050 🔴آپارتمان فروشی:کاشانی 🔴متراژ:۷۵ 🔴سال ساخت:۸۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:۲۱ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۶میلیون ۹۰۰ 🔴کل قیمت:۵۲۰میلیون

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:5044 🔴آپارتمان فروشی:بلوارکاشانی 🔴متراژ:۶۳ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون و۸۰۰ 🔴کل قیمت:۴۹۵ میلیون...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد:5030 🔴آپارتمان فروشی:بلوارکاشانی 🔴متراژ:۷۲ 🔴سال ساخت:۹۲ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۸میلیون 🔴کل قیمت:۵۸۰میلیون 🔴امکا...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد: 98 🔴آپارتمان فروشی: کاشانی 🔴متراژ: 73 متر 🔴سال ساخت: 87 🔴چندخواب: 2 🔴چندطبقه: 3 طبقه 🔴چند واحد: 5 واحد 🔴طبقه: سوم 🔴موقعیت : جنوبی 🔴متری:...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏬#فروش_آپارتمان_بلوار_کاشانی 💰قیمت : 650,000,000 تومان 📐 متراژ : 86 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #بلوار_کاشانی 🌄موقعیت : جنوبی شمالی 🛌ت...