خرید آپارتمان در بلوار کاشانی همدان

دو خوابه / طبقه سوم

فروش 🏡متراژ :۶۸ 🏡نوع ملک: آپارتمان 🏡سال ساخت:۹۷ ⬅️آب :✅ ⬅️برق:✅ ⬅️گاز :✅ ⬅️تلفن:✅ 🏡بازدید : باهماهنگی 🏡موقعیت: بلوار کاشانی کوچه جهاد دان...

دو خوابه / طبقه اول

🆔کد پیگیری : 10014748 🏬#فروش_آپارتمان_بلوار_کاشانی 💰قیمت : 602,000,000 تومان 📐 متراژ : 86 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #بلوار_کاشانی 🌄موق...

یک خوابه / طبقه دوم

کد:88 🔴آپارتمان فروشی:کاشانی 🔴متراژ:۴۴ 🔴سال ساخت:۸۵ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون و ۵۰۰ 🔴کل قیمت:۳۳۰میلیون 🔴وام:...

ویژه
یک خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4994 📌منطقه: بلوارکاشانی 📏متراژ: 65 💰قیمت کل: 352میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و415هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد...

ویژه
یک خوابه

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4995 📌منطقه: بلوارکاشانی 📏متراژ: 50 💰قیمت کل: 335میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و700هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد...

دو خوابه / طبقه دوم

کد:5050 🔴آپارتمان فروشی:کاشانی 🔴متراژ:۷۵ 🔴سال ساخت:۸۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:۲۱ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۶میلیون ۹۰۰ 🔴کل قیمت:۵۲۰میلیون

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:5044 🔴آپارتمان فروشی:بلوارکاشانی 🔴متراژ:۶۳ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون و۸۰۰ 🔴کل قیمت:۴۹۵ میلیون...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد:5030 🔴آپارتمان فروشی:بلوارکاشانی 🔴متراژ:۷۲ 🔴سال ساخت:۹۲ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۸میلیون 🔴کل قیمت:۵۸۰میلیون 🔴امکا...

دو خوابه / طبقه اول

کد: 172 🔴آپارتمان فروشی: کاشانی 🔴متراژ: ۹۰ 🔴سال ساخت: ۸۲ 🔴چندخواب: ۲ 🔴چندطبقه: ۳ 🔴چند واحد: ۶ 🔴طبقه: ۱ 🔴متری: ۶میلیون 🔴کل قیمت: ۵۲۰ میلیون...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:156 🔴آپارتمان فروشی:بلوارکاشانی 🔴متراژ:۶۴ 🔴سال ساخت:۸۷ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۳

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد: 98 🔴آپارتمان فروشی: کاشانی 🔴متراژ: 73 متر 🔴سال ساخت: 87 🔴چندخواب: 2 🔴چندطبقه: 3 طبقه 🔴چند واحد: 5 واحد 🔴طبقه: سوم 🔴موقعیت : جنوبی 🔴متری:...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏬#فروش_آپارتمان_بلوار_کاشانی 💰قیمت : 650,000,000 تومان 📐 متراژ : 86 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #بلوار_کاشانی 🌄موقعیت : جنوبی شمالی 🛌ت...

یک خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4922 📌منطقه: بلوارکاشانی 📏متراژ: 44 💰قیمت کل: 335میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و600هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 5واحد،...

سه خوابه / طبقه دوم

🏡کد: 105 🔴آپارتمان فروشی: کاشانی 🔴متراژ: 138 متر 🔴سال ساخت: زیر 70 🔴چندخواب: 3 خواب 🔴چندطبقه: 4 طبقه 🔴چند واحد: 8 واحد 🔴طبقه: دوم 🔴متری:4 میلی...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:100 🔴آپارتمان فروشی: کاشانی 🔴متراژ: 50 متر 🔴سال ساخت: 88 🔴چندخواب: 1 خواب 🔴چندطبقه: 4 طبقه 🔴چند واحد: 8 واحد 🔴طبقه: اول 🔴موقعیت : جنوبی...