خرید آپارتمان در بلوار نهار خوران گرگان

کوی عدالت دو خوابه / طبقه دوم

اپارتمان #فروشی ✅متراژ : 110 ✅ طبقه : 2 ✅تعداد خواب : 2 🔴سال ساخت : 14 4 طبقه 16 واحد قیمت : 😱😍 متری 13 میلیون و 500 ❌❌ 1 میلیارد و 485...

مکانکد ۶۱۱۹ مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۱۸۲ متر مربع قیمت قیمت کل : ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تو...

کوی عدالت دو خوابه / طبقه اول

اپارتمان=فروشی ✅متراژ=115 ✅ طبقه=1 ✅تعداد خواب :2خواب 🔴سال ساخت= نوساز 🔴4طبقه 8واحد قیمت=متری17 امکانات=فول امکانات /نوساز/واحدی شیک همراه با...

مکانکد ۶۱۱۹ مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۱۸۲ متر مربع قیمت قیمت کل : ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تو...

کوی عدالت

مکانکد ۶۱۰۲ مکان گلستان , گرگان , عدالت مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۱۰۱ متر مربع قیمت قیمت کل : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۱۱,۸۸۲,۰۰۰ تومان

185 متری ناهارخوران مکانکد ۶۰۹۲ مکان گلستان , گرگان , کارواش مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۱۸۵ متر مربع قیمت قیمت کل : ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متر...

کوی عدالت

مکانکد ۶۰۷۲ مکان گلستان , گرگان , عدالت مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۱۰۰ متر مربع قیمت قیمت کل : ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مکانکد ۶۵۸ مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۱۹۵ متر مربع قیمت قیمت کل : ۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ توم...

کوی عدالت

کد ۶۱۰۲ مکان گلستان , گرگان , عدالت مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۱۰۱ متر مربع قیمت قیمت کل : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۱۱,۸۸۲,۰۰۰ تومان

185 متری ناهارخوران مکانکد ۶۰۹۲ مکان گلستان , گرگان , کارواش مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۱۸۵ متر مربع قیمت قیمت کل : ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متر...

کوی عدالت دو خوابه / طبقه اول

📌 کد ملک : fa418 🛣 عدالت ۸۸ 🏡 ۱۱۰متر مربع /۲ خواب ⚜️ طبقه اول ⚜️ ۴ طبقه ۷ واحد ⚜️ موقعیت عالی ⚜️ نوشاز ⚜️ نورگیری عالی 💰 قیمت : مت...

کوی عدالت

مکانکد ۳۱۰۲ مکان گلستان , گرگان , عدالت مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۱۰۵ متر مربع قیمت قیمت کل : ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۱۳,۳۳۴,۰۰۰ تومان

کوی عدالت

مکانکد ۵۹۱۵ مکان گلستان , گرگان , عدالت مکان آپارتمان مکان فروش مکان ۱۱۰ متر مربع قیمت قیمت کل : ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کد ۱۰۶۹ مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران مکان آپارتمان مکان پیش فروش مکان ۲۱۰ متر مربع قیمت قیمت کل : ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تو...

مکانکد ۱۰۸۰ مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران مکان آپارتمان مکان پیش فروش مکان ۱۳۵ متر مربع قیمت قیمت کل : ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۸,۲۲۳,۰۰۰...