خرید آپارتمان در بلوار فلاحی مشهد

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 93 متر، مشهد، قاسم آباد، فلاحی 38/18 1٫112 میلیارد متری 11٫956 میلیون کد آگهی: 1191935

سه خوابه / طبقه پنجم

فروش آپارتمان 165 متر، مشهد، قاسم آباد، فلاحی 2/4 1٫980 میلیارد متری 12 میلیون کد آگهی: 1191983

سه خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 100 متر، مشهد، قاسم آباد، فلاحی 38/6 1٫350 میلیارد متری 13٫500 میلیون کد آگهی: 1192030

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 115 متر، مشهد، قاسم آباد، فلاحی 27/4 1٫400 میلیارد متری 12٫173 میلیون کد آگهی: 1207007

دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 120 متر، مشهد، قاسم آباد، فلاحی51 1٫600 میلیارد متری 13٫333 میلیون کد آگهی: 1215727

دو خوابه / طبقه دوم

کد : 13276 متراژ : 132 طبقه : 2 تعداد طبقات : 6 تعداد واحدها : 24 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 0 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویر...

سه خوابه / طبقه اول

کد : 13279 متراژ : 130 طبقه : 1 تعداد طبقات : 2 تعداد واحدها : 4 تعداد خواب : 3 عمر بنا : 26 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آیفون تصویری , انباری...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد : 13280 متراژ : 127 طبقه : 4 تعداد طبقات : 5 تعداد واحدها : 10 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 0 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویر...

دو خوابه / طبقه اول

کد : 13288 متراژ : 85 طبقه : 1 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 8 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 4 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویری...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد : 13289 متراژ : 92 طبقه : 4 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 8 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 7 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویری...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد : 13305 متراژ : 94 طبقه : 4 تعداد طبقات : 5 تعداد واحدها : 10 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 0 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویری...

دو خوابه / طبقه اول

کد : 13314 متراژ : 100 طبقه : 1 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 8 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 0 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویری...

دو خوابه / طبقه سوم

کد : 13368 متراژ : 75 طبقه : 3 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 8 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 11 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آیفون تصویری , تراس ,...

سه خوابه / طبقه پنجم

کد : 13344 متراژ : 162 طبقه : 5 تعداد طبقات : 5 تعداد واحدها : 5 تعداد خواب : 3 عمر بنا : 4 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویری...

دو خوابه / طبقه اول

کد : 13362 متراژ : 115 طبقه : 1 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 8 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 6 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویری...