خرید آپارتمان در بلوار طالقانی شهرضا

دو خوابه / طبقه دوم

کد۴۸۹۸ آپارتمان مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان طبقه دوم ۲ خواب پارکینگ دارد متراژ ساخت حدود ۸۰ متر مفید مشخصات ملک : کلا ۳ طبقه ، هر طبقه ۳ واحد ،...

دو خوابه / طبقه دوم

کد۴۸۹۷ آپارتمان مبلغ ۴۳۰ میلیون تومان طبقه دوم ۲ خواب پارکینگ دارد متراژ ساخت حدود ۱۳۰ متر مفید مشخصات ملک : کلا ۳ طبقه ، هر طبقه ۳ واحد ،...