خرید آپارتمان در بلوار بهادربیگی همدان

بلوار بهادر بیگی -12متری شمس دو خوابه / طبقه دوم

کد 5829

بلوار بهادر بیگی دو خوابه / طبقه دوم

کد 5827

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:221 🔴آپارتمان فروشی:بهادربیگی 🔴متراژ:۱۰۸ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه: 🔴چند واحد: 🔴طبقه: ۲ 🔴متری:۱۴میلیون۸۰۰هزار 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۵...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:182 🔴آپارتمان فروشی: بهادربیگی(خشک) 🔴متراژ:۱۰۶ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۶میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیاردو۶...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:40 🔴آپارتمان فروشی:بهادربیگی 🔴متراژ:۱۰۸ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۱ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیاردو۵۱۲میلیو...