خرید آپارتمان در بلوار گلشهر زنجان

فاز 5 خیابان وصال 13 دو خوابه / طبقه اول
فاز 6 دو خوابه
ابتدای پونک مجتمع مشکات دو خوابه
فاز یک دو خوابه
فاز 3 دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه
فاز 6 خیابان 18 متری سه خوابه
فاز 3 یک خوابه / طبقه همکف
محوطه فاز 3 دو خوابه / طبقه اول
فاز 3
فاز 3 دو خوابه
دو خوابه / طبقه چهارم