خرید آپارتمان در بلوار کاشانی همدان

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:485 🔴آپارتمان فروشی:بلوارکاشانی 🔴متراژ:93 🔴متری:6میلیون و 700هزار 🔴قیمت کل:630میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:4 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4025 📌منطقه: کاشانی 📏متراژ: 77 💰قیمت کل: 425 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد، طبقه...

یک خوابه / طبقه پنجم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4015 📌منطقه: بلوار کاشانی 📏متراژ: 72 💰قیمت کل: 396 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: طبقه پ...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:605 🔴آپارتمان فروشی:کاشانی 🔴متراژ: 47 🔴متری:6میلیون و 500 🔴قیمت کل:305میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:15 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:94 🔴ام...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:603 🔴آپارتمان فروشی: کاشانی 🔴متراژ:60 🔴متری:5میلیون و 900 🔴قیمت کل:354میلیون 🔴چندخواب:1 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:9 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:89 🔴امک...

🏡کد:1200 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:کاشانی 🔵متراژ:171 🔵زیربنا: 🔵متری:6میلیون و 500 🔵قیمت کل:1میلیارد و 600 🔵چندطبقه:1 🔵چند واحد:1 🔵سال ساخت:70 🔵ام...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3949 📌منطقه: بلوار کاشانی 📏متراژ: 66 💰قیمت کل: 415 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و 800هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3909 📌منطقه: بلوارکاشانی 📏متراژ: 98 💰قیمت کل: 588 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 6واحد،...

سه خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3908 📌منطقه: بلوارکاشانی 📏متراژ: 153 💰قیمت کل: 765 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 10 وا...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:633 🔴آپارتمان فروشی:کاشانی 🔴متراژ: 65 🔴متری :6 میلیون و 500 🔴قیمت کل:420میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:91 🔴...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:632 🔴آپارتمان فروشی:کاشانی 🔴متراژ: 139 🔴متری :4 میلیون و 500 🔴قیمت کل:620میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:65...

یک خوابه / طبقه اول

?کد:603 ?آپارتمان فروشی: کاشانی ?متراژ:60 ?متری:5میلیون و 900 ?قیمت کل:354میلیون ?چندخواب:1 ?چندطبقه:3 ?چند واحد:9 ?طبقه:1 ?سال ساخت:89 ?امک...

دو خوابه / طبقه اول

?کد:605 ?آپارتمان فروشی:کاشانی ?متراژ: 47 ?متری:6میلیون و 500 ?قیمت کل:305میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:5 ?چند واحد:15 ?طبقه:1 ?سال ساخت:94 ?ام...

دو خوابه / طبقه اول

?کد:605 ?آپارتمان فروشی:کاشانی ?متراژ: 47 ?متری:6میلیون و 500 ?قیمت کل:305میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:5 ?چند واحد:15 ?طبقه:1 ?سال ساخت:94 ?ام...

یک خوابه / طبقه اول

?کد:603 ?آپارتمان فروشی: کاشانی ?متراژ:60 ?متری:5میلیون و 900 ?قیمت کل:354میلیون ?چندخواب:1 ?چندطبقه:3 ?چند واحد:9 ?طبقه:1 ?سال ساخت:89 ?امک...